Stop zábavní pyrotechnice

Včera zaznělo ve večerních zprávách, že Češi utratí za nákup zábavní pyrotechniky čtvrť miliardy Kč, to je děsivé číslo. Co by se dalo s tolika penězi udělat pro ochranu přírody? Nepředstavitelně hodně, je to obrovská  [ více... ]

Vzdělávání v oblasti ŽP formou e-learningu

Blíží se konec roku a sním i ukončení projektu: „Vzdělávání v oblasti životního prostředí formou e-learningu“. Akce je hrazena z Operačního programu pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto projektu jsme vytvořili celkem 8 interaktivních programů, jejichž  [ více... ]

Orel křiklavý měl velkou smůlu

Nestává se často, abychom do stanice přijali orla křiklavého (Aquila pomarina), měli jsme za celou dobu působnosti v držení 2, resp. s exemplářem přijatým 15.10.t.r. 3. Předmětný jedinec, mladý samec, nar. 2014 byl přijat z  [ více... ]

Spolupráce záchranných stanic

Od 1.10. 2014 běží projekt „Spolupráca záchranných stanic v oblasti biodiverzity a ekovýchovy“, který je financovaný z fondů EÚ v rámci příhraniční spolupráce SR-ČR. Tento projekt dále prohlubuje dlouholetou spolupráci mezi naší organizací a Záchrannou  [ více... ]

Vzácní pacienti

Z hlediska příjmů zvířecích pacientů je na stanici pořád rušno, do konce září jsme přijali téměř 1300 zraněných, či jinak handicapovaných volně žijících živočichů. V posledních dnech jsme přijali dva druhy ptáků, kteří se k nám  [ více... ]

Dárci navštívili naši stanici

V sobotu 20. září t.r. nás poctili svou návštěvou dárci, kteří pravidelně přispívají do veřejné sbírky Zvíře v nouzi a tak významně finančně podporují celou Národní síť záchranných stanic ČR. Zaslouží si za to bezesporu upřímné poděkování  [ více... ]

Spolupráce pokračuje

V minulém týdnu proběhlo na Slovensku, v Žilinském kraji, další vypouštění sýčků obecných a sov pálených na pečlivě vybraných lokalitách. Navázalo se tak na loňskou spolupráci v rámci společného projektu „Posílení populací vybraných druhů-orel skalní,  [ více... ]

Co nového na stanici?

Nestiháme. Je to tak, nestiháme ani dělat aktuality na tento náš web. Tak jako v jiných letech máme v těchto měsících, co se týká příjmů do záchranné stanice „žně“. Za poslední tři měsíce jsme přijali  [ více... ]