Včelojed „Šedý“ se konečně ozval!

Po více jak měsíci přišla lokace místa současného pobytu našeho včelojeda lesního, zvaného Šedý. Tento byl vypuštěn do volné přírody 16.června t.r., ve stáří 4 let. Poslední lokaci jsme měli z 13.10. kdy pobýval na  [ více... ]

Čáp Patrik je v Izraeli

Posledním místem, o kterém jsme informovali, že se zde zdržuje čáp Patrik při své cestě na zimoviště, bylo lokalita v Bulharsku. 25.10. již byl Patrik lokalizován v Turecku u města Kadikov, nedaleko Darnadelské úžiny. 26.10. již  [ více... ]

„Bílá“ káně měla štěstí v neštěstí

Koncem června t.r. byla do naší stanice přijata káně lesní, samice, popálená elektrickým proudem při dosednutí na sloup el. vedení na k.ú. Kujav, okr. Nový Jičín. To není nic tak mimořádného, bohužel se to stává  [ více... ]

Čáp Patrik už zamířil na jihovýchod

Jak jsme vás informovali, 2.8. t.r. byla vypuštěna do volného letu první dvě mláďata čápa černého, přirozeně odchovaná trvale handicapovaným párem v našem zařízení. Samec Patrik dostal satelitní vysílačku a tak jeho pohyb můžeme podrobně sledovat.  [ více... ]

Zpět do volné přírody

V minulých dnech jsme začali s vypouštěním mláďat, která jsme do našeho zařízení přijali v průběhu května a června toho roku. Kapacita stanice byla a zůstává v letošním roce v tomto krizovém období téměř zcela  [ více... ]

Navštivte Pohádkové Poodří!

Milí človíčkové, jmenuji se Floriánek Všudybyl a rád bych vám představil své kamarády z Pohádkového Poodří. Od srpna je můžete navštívit i vy, spolu se svými rodiči. Najdete je na deseti místech turistické oblasti Poodří  [ více... ]

Stěhování medvěda

V minulém týdnu dorazila poslední ze dřevěných soch zvířat, kterými „oživujeme“ zahradní část Domu přírody Poodří. V rámci projektu příhraniční spolupráce SR-ČR  „Spolupráca záchranných stanic v oblasti biodiverzity a ekovýchovy“ byla řešena celá řada ochranářských  [ více... ]