PF 2018

Vážení přátelé, příznivci naší záchranné stanice, přejeme vám a vašim blízkým krásné a pohodové vánoce, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.  Kolektiv Záchranné stanice a Domu přírody Poodří

Dohoda o spolupráci při ochraně orla skalního!

V těchto dnech byla podepsána Dohoda o spolupráci při zachování druhové rozmanitosti uzavřená mezi Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. a naší ochranářskou organizací! Dohoda o spolupráci v oblasti biodiverzity je sepsána v obecné rovině, nicméně  [ více... ]

Mlok skvrnitý

Dne 21. listopadu bylo do záchranné stanice přivezeno 7 mloků skvrnitých, nalezených na hřbitově v obci Veselá. Mloky nalezli pracovníci kamenické firmy poté, kdy zvedli hrobní desku v rámci její opravy. Po konzultaci s odborníky zabývající  [ více... ]

Dostali jsme nadílku již před vánoci 🎁🎄

Díky sbírkám organizovaným Nadaci ČEZ (52501,- Kč) a Nadaci Lidé a zvířata (60000,- Kč), se nám sešly finance na čtvrtinu pořizovací ceny nového vozidla pro převoz zvířat, krmení, materiálu,….. Nákup tohoto vozidla již byl opravdu  [ více... ]

Srdce s láskou darované

V pátek 2. 12. nám děti z 2. ročníku ZŠ Bartošovice předaly, jako projev uznání, vlastnoručně vyrobené Srdce s láskou darované. Jde o soutěž vyhlášenou časopisem AGE (Viz ZDE ), určenou pro mateřské a základní školy,  [ více... ]

Zimující čápi ❄️

V poslední době se objevuje řada zpráv o čápech, kteří neodletěli a zůstávají u nás. Čáp, který neodletěl na jih, mohl mít nějaký +- lehký zdravotní problém, pro který by náročné putování nezvládl a proto zůstal  [ více... ]

Školení zaměstnanců

Během období 11/17 – 1/18 bude pro pracovníky stanice probíhat realizace vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci projektu Operačního programu Zaměstnanost „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“. Jedná se o tato tři témata: - Nakládání s vodami a  [ více... ]