Videodokument z letošního hnízdění orlů skalních

Jak jsme již informovali, v letošním roce jsme monitorovali v rámci projektu „Návrat orla skalního do ČR“ tři hnízdění orlů skalních na Moravě. Ve všech třech případech bylo úspěšně vyvedeno jedno mládě a vždy šlo o samice.  [ více... ]

Rodiče Slávek a Libavá

Tentokrát přinášíme kvalitní fotografie dokumentující jedno hnízdění orlů skalních v letošním roce. Na fotografii z pondělí 7.6. je zachycena samice Libavá s cca 20ti denním mládětem, které prosperuje a má se k světu :-)

Malá ochranářská euforie!

Je prima v Den ptactva informovat, že se nám dnes podařilo dohledat třetí pár orlů skalních a definitivně tak potvrdit, že v letošní hnízdní sezóně zahnízdily všechny tři  páry, které průběžně monitorujeme. Máme z toho nesmírnou radost, zvláště  [ více... ]

Záhadu se podařilo vyluštit

Jak už jsme krátce informovali, od loňského roku, se snažíme vyřešit záhadu, který z orlů skalních vypuštěných v rámci našeho projektu „Návrat orla skalního do ČR“ hnízdí v Javorníkách na Slovensku, na lokalitě cca 12  [ více... ]

Tonička a Karel

Jenom pro zajímavost a potěšení oka zveřejňujeme několik zcela „čerstvých“ a zdařilých fotografií jednoho „našeho“ páru orlů skalních. Na prvních třech fotografiích je samec Karel, na dalších třech samice Tonička.

Všechny tři páry orlů skalních jsou v pořádku

V měsíci listopadu a prosinci jsme se soustředili na monitoring „našich“ tří orlích párů, které dlouhodobě sledujeme a které tvoří základ nově vznikající populace tohoto druhu na území ČR. Jejich domovská teritoria na sebe přímo navazují  [ více... ]

Projekt orel skalní (Aquila chrysaetos) v roce 2020

Aktivity projektu v roce 2020 Monitoring Monitoring probíhal v průběhu celého roku, zájmové lokality byly navštěvovány pravidelně, šlo především o tři lokality, dále jsme několikrát navštívili vytipovaná místa v Moravskoslezských Beskydech a v Javorníkách. Lokalita 1: V rámci intenzivního monitoringu v průběhu ledna  [ více... ]

Orlice Agáta rok po vypuštění

Když jsme v loňském roce 26. července již potřetí vypouštěli orla skalního Agátu, tak jsme si nebyli úplně jistí úspěchem, nicméně doufali jsme, že by to tentokrát mohlo vyjít. Z jejího chování bylo zřejmé, že  [ více... ]

Šťastný konec se u orlice Toničky nekoná

Přesněji řečeno úplně šťastný konec se nekoná. Jak jsme informovali v předchozích aktualitách k našemu projektu „Návrat orla skalního do ČR“ dramatický příběh orlice Toničky se vyvíjel velmi pozitivně a mohl v letošním roce skočit  [ více... ]

Dobrá zpráva

V tomto trudném čase je každá dobrá zpráva důležitá a povzbuzující. Pro nás na stanici bezesporu takovou zprávou je, že máme potvrzené hnízdění druhého páru orlů skalních, které monitorujeme v rámci projektu Návrat orla skalního  [ více... ]

Tonička sedí na snůšce

Orlice Tonička zasedla koncem minulého týdne na snůšku ( zřejmě v pátek 13.3.- snad ji ten datum přinese štěstí!). Je to zhruba o 14 dní dříve než je u karpatské populace orlů skalních obvyklé, nicméně  [ více... ]

Orlice Eliška se vydala na potulku

V sobotu 29. února se z ničeho nic orlice Eliška (loňské mládě) vydala na tzv. pohnízdní potulku. V zásadě to znamená, že opouští rodičovský pár a tím i domovské teritorium. Přesně ve stejném čase opouštěla lokalitu i  [ více... ]

Orlice Eliška je v pořádku

Loňské mládě orla skalního, orlice Eliška, je v pořádku a v dobré kondici. Po několika měsíční pouze, zaviněné nedostatečným slunečním svitem, se opět její nožní vysílačka ozvala a poslala lokaci. Jenom nám to potvrdilo náš  [ více... ]

Orlí pár je v pořádku

Kontrola jednoho ze dvou párů orlů skalních  v Oderských vrších s pomocí fotopastí dopadla na výbornou. "Čerstvé" fotky z druhé poloviny prosince t.r., na kterých je vidět samice Oldřiška (nar. 2016) a samec  Wabi (2012) dokládají , že  [ více... ]

Zatímní příběh orlice Agáty

V roce 2017 jsme realizovali 24.srpna poslední plánované vypouštění mláďat orlů skalních  v rámci projektu „Návrat orla skalního do ČR“ .  Vypuštění dvou mláďat získaných z hnízd na Slovensku (ve všech případech repatriace šlo u druhá, mladší mláďata, která by téměř se  [ více... ]

Orlice Eliška

Orlice Eliška, jediné mládě orla skalního narozené v ČR v roce 2019, se drží místa narození, ale pomalu se rozlétává a mapuje si terén v širším okolí. Nejčastěji se pohybuje v prostoru 5 x 5 km  [ více... ]

Návrat orla skalního do ČR

Tato výstava vás od 7.9. do 2.11.2019 seznámí formou fotografií a jednotlivých příběhů s projektem, díky kterému je po více než 100 letech orel skalní opět hnízdním druhem v ČR. Jde o jeden z našich nosných ochranářských projektů, jeho přípravy  [ více... ]

Monitoring našich chovanců

V pátek 19.7. jsme společně s naším kolegou Lubomírem Peškem instalovali na naše chovance vysílačky na systémy GPS/GMS. Nožní vysílačku dostala samice orla skalního (Agáta), kterou máme dva roky v rehabilitaci po úrazu elektrickým proudem na podpěrném sloupu  [ více... ]

Radost i smutek u orlů skalních

Naše letošní orlí sezóna nedopadla tak jak jsme si hodně přáli. Dva hnízdní páry, které monitorujeme na severní Moravě, šli úspěšně do hnízdění, bohužel u jednoho páru došlo ke ztrátě mláděte. Mládě bylo nalezeno pod  [ více... ]

Novinky u orlů skalních

Na jedné lokalitě je již vylíhlé mládě, vzhledem k chladnému počasí se ho bohužel nepodařilo při kontrole nafotit, samice pečlivě pod sebou mládě zahřívala, nicméně podle jejího chování je už zřejmé, že je mládě, či  [ více... ]

Návrat orla skalního do ČR 2018

Nadále věnujeme velkou pozornost našemu projektu „Návrat orla skalního do ČR“, který v této fázi zahrnuje především intenzivní monitoring a ochranu hnízdních teritorií. S podrobnou zprávou za uplynulý rok se můžete seznámit na http://csopnj.cz/orel-skalni/prubeh-projektu/ V roce 2018  [ více... ]

Tonička

Orlice Tonička se drží, vypadá to, že nejhorší by mohla mít již za sebou, evidentně se aklimatizovala ve volnosti, loví a putuje krajinou. Jak již jsme informovali, krátce pobývala v Poodří, následně zalétla do Beskyd,  [ více... ]