Orlí pár je v pořádku

Kontrola jednoho ze dvou párů orlů skalních  v Oderských vrších s pomocí fotopastí dopadla na výbornou. "Čerstvé" fotky z druhé poloviny prosince t.r., na kterých je vidět samice Oldřiška (nar. 2016) a samec  Wabi (2012) dokládají , že  [ více... ]

Zatímní příběh orlice Agáty

V roce 2017 jsme realizovali 24.srpna poslední plánované vypouštění mláďat orlů skalních  v rámci projektu „Návrat orla skalního do ČR“ .  Vypuštění dvou mláďat získaných z hnízd na Slovensku (ve všech případech repatriace šlo u druhá, mladší mláďata, která by téměř se  [ více... ]

Orlice Eliška

Orlice Eliška, jediné mládě orla skalního narozené v ČR v roce 2019, se drží místa narození, ale pomalu se rozlétává a mapuje si terén v širším okolí. Nejčastěji se pohybuje v prostoru 5 x 5 km  [ více... ]

Návrat orla skalního do ČR

Tato výstava vás od 7.9. do 2.11.2019 seznámí formou fotografií a jednotlivých příběhů s projektem, díky kterému je po více než 100 letech orel skalní opět hnízdním druhem v ČR. Jde o jeden z našich nosných ochranářských projektů, jeho přípravy  [ více... ]

Monitoring našich chovanců

V pátek 19.7. jsme společně s naším kolegou Lubomírem Peškem instalovali na naše chovance vysílačky na systémy GPS/GMS. Nožní vysílačku dostala samice orla skalního (Agáta), kterou máme dva roky v rehabilitaci po úrazu elektrickým proudem na podpěrném sloupu  [ více... ]

Radost i smutek u orlů skalních

Naše letošní orlí sezóna nedopadla tak jak jsme si hodně přáli. Dva hnízdní páry, které monitorujeme na severní Moravě, šli úspěšně do hnízdění, bohužel u jednoho páru došlo ke ztrátě mláděte. Mládě bylo nalezeno pod  [ více... ]

Novinky u orlů skalních

Na jedné lokalitě je již vylíhlé mládě, vzhledem k chladnému počasí se ho bohužel nepodařilo při kontrole nafotit, samice pečlivě pod sebou mládě zahřívala, nicméně podle jejího chování je už zřejmé, že je mládě, či  [ více... ]

Návrat orla skalního do ČR 2018

Nadále věnujeme velkou pozornost našemu projektu „Návrat orla skalního do ČR“, který v této fázi zahrnuje především intenzivní monitoring a ochranu hnízdních teritorií. S podrobnou zprávou za uplynulý rok se můžete seznámit na http://csopnj.cz/orel-skalni/prubeh-projektu/ V roce 2018  [ více... ]

Tonička

Orlice Tonička se drží, vypadá to, že nejhorší by mohla mít již za sebou, evidentně se aklimatizovala ve volnosti, loví a putuje krajinou. Jak již jsme informovali, krátce pobývala v Poodří, následně zalétla do Beskyd,  [ více... ]

Orlice Tonička

Když jsme koncem března 2014 našli na katastru Hukovic postřelenou orlici Toničku byla to pro nás nesmírně zlá zpráva a jen těžko jsme to rozdýchávali. Navíc se tak stalo v honitbě Veterinární a farmaceutické univerzity  [ více... ]

Dáša opustila hnízdo.

Čtvrté mládě v pořadí, orlího páru Libavé a Slávka,  opustilo hnízdo v úterý 19.7 navečer nebo brzo ráno ve středu 20.7.2016. Je to o zhruba o týden dříve než tomu bylo u mláďat v předcházejících  [ více... ]

Orlice Dáša!

I čtvrté mládě narozené orlímu páru v Oderských vrších je samička, potvrdilo se to při jeho včerejším kroužkování. Určitě to není úplně obvyklé, zajímavé také je, že tento pár měl doposud  [ více... ]

Další „holka“?

Více jak měsíční mládě se v Oderských vrších vyvíjí velmi zdárně, je zdravé a vitální.  Vypadá to tak, že i v pořadí čtvrté mládě bude samička, nicméně na tu vzdálenost není určení pohlaví zatím stoprocentní.  [ více... ]

Čtvrté mládě už vykukuje!

Není úplně obvyklé, aby pár orlů skalních hnízdil čtyři roky po sobě, většinou jeden rok vynechá a odpočívá. Ne však Libavá se Slávkem v Oderských vrších. To svědčí o tom, že troficky je hnízdní teritorium  [ více... ]

Co nového u orlů?

Delší dobu jsme neměli časový prostor na podání informace o tom co nového v životě „našich“ orlů skalních. Ne, že bychom se orlům nevěnovali, ale úkolů je příliš a nestiháme související administrativu.Nejdříve orlům vypuštěným v  [ více... ]

Smrtelný úraz Diny2 na sloupu VN

Stalo se tak v minulých dnech na příhradovém sloupu VN na k.ú. Jezernice, okr.Přerov, kraj Olomoucký. Jde o rohový sloup, který se velmi obtížně zajišťuje ve vztahu k ochraně dosedajících ptáků. Jedná se bezesporu o  [ více... ]

Dina, Libuše a Marek si užívají volné přírody.

V pátek 21.8.2015 v dopoledních hodinách byla z vypouštěcí voliéry v Oderských vrších vypuštěna tři mláďata orlů skalních. Samice Dina pochází z Velké Fatry, z Lubochňanské doliny a byla posledním mládětem o které pečovala Dina,  [ více... ]

Dina II. a Marek už čekávají na vypuštění

V minulých dnech došlo k přesunu dvou orlích mláďat do vypouštěcího zařízení. Tak jako v předchozích letech jde o zachráněná mláďata ze Slovenska, která by jinak v rámci vrozeného kainismu zahynula a obě měla skutečně namále.Jedno mládě je samičího  [ více... ]

Třetí holka

V pořadí třetí mládě orlího páru v Oderských vrších je opět samice, po Anežce, Báře, to je Cecilka II. Jméno jsme ji dali na počest orlice Cecilky, která byla vypuštěna v roce  2006, v prvním roce realizace projektu  [ více... ]

Dina odešla do Orlího nebe

V případě odchodu zvířat na věčnost se to snažím nebrat nijak osobně, této smrti je kolem mne opravdu hodně a člověk se s tím musí umět vyrovnat, ne vše se dá prostě zachránit. Nicméně odchod  [ více... ]

Malý orlík už nakukuje

V pořadí již třetí mládě přivedl na tento svět orlí pár v Oderských vrších. Stalo se tak začátkem minulého týdne. V roce 2013 to byla samice Anežka, v roce 2014 samice Bára, v roce 2015  [ více... ]

Hnízdění zatím zdárně probíhá

Orlice Libavá a samec Slávek tentokrát zůstali věrni loňskému hnízdu, nepřemístili se tak jako v loňském roce, kdy jsme je museli dva měsíce pracně dohledávat.  Bylo tak možné zabezpečit na hnízdní lokalitě klid, alespoň z  [ více... ]

Jaro se blíží

Přestože je zima v plném proudu a momentálně skutečně ta pravá, se sněhem a občas i mrazem, tak některé biologické projevy u orlů skalních napovídají, že období hnízdění se blíží. S pomocí fotopastí  [ více... ]

Vyhodnocení roku 2014

Už se stalo tradicí, že ke konci roku vždy společně s kolegy zhodnotíme výsledky projektu „Návrat orla skalního do ČR“, letos tomu nebylo jinak, sešli jsme se v hojném počtu ve čtvrtek 11.12., již po  [ více... ]