Návrat orla skalního do ČR

Tato výstava vás od 7.9. do 2.11.2019 seznámí formou fotografií a jednotlivých příběhů s projektem, díky kterému je po více než 100 letech orel skalní opět hnízdním druhem v ČR. Jde o jeden z našich nosných ochranářských projektů, jeho přípravy  [ více... ]

Cyklozávod pro Plaváčka

Zveme vás na cyklozávod pro našeho Plaváčka, který se bude konat dne 24.8.2019 v Ostravě - Porubě. Podrobnější informace najdete na letáčcích. Výstavba ubikace pro Plaváčka se blíží ke konci a budeme rádi, když nám svou účastí  [ více... ]

Monitoring našich chovanců

V pátek 19.7. jsme společně s naším kolegou Lubomírem Peškem instalovali na naše chovance vysílačky na systémy GPS/GMS. Nožní vysílačku dostala samice orla skalního (Agáta), kterou máme dva roky v rehabilitaci po úrazu elektrickým proudem na podpěrném sloupu  [ více... ]

Radost i smutek u orlů skalních

Naše letošní orlí sezóna nedopadla tak jak jsme si hodně přáli. Dva hnízdní páry, které monitorujeme na severní Moravě, šli úspěšně do hnízdění, bohužel u jednoho páru došlo ke ztrátě mláděte. Mládě bylo nalezeno pod  [ více... ]

Vodní tok opraven – přijďte si ho vyzkoušet!

Díky poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt "Opravy v návštěvnickém středisku DPP" jsme mohli opravit stávající vodní tok - simulaci toku řeky Odry. V rámci této opravy byly opraveny a znovu pokryty trasy meandrů a  vyměnila se dřevěná koryta,  [ více... ]

Drvodělky

Drvodělky jsou naše největší samotářské včely. Pro svou velikost (až 3 cm) a nápadnou temně fialovou barvu mohou vzbuzovat obavy, ale jde o mimořádně mírumilovné až plaché tvory. U nás se vyskytují dva velmi podobné  [ více... ]

Jak pomoci jiřičkám

Na jedné stavbě ve Vřesině u Ostravy hnízdily odjakživa jiřičky, ale po zateplení budovy už jim materiál padal z kluzkého povrchu a stavbu opustily. Předloni člen naší organizace Ing. O. Závalský upevnil mezi trámy jednoduché lišty  [ více... ]