Bouchalové opět řádili!

V minulých dnech opět řádili občané, kteří se pohybují v revírech s flintou na zádech a zřejmě střílí na vše co se hýbe. Jsou prostě nepřizpůsobiví, nerespektují zákon ani etiku. Státní represivní složky na ně zatím nedosáhnou, nejsou svědci a chybí další adekvátní důkazy. O co jde? V prvním případě jsme 27.9.2013 na základě

V minulých dnech opět řádili občané, kteří se pohybují v revírech s

flintou na zádech a zřejmě střílí na vše co se hýbe. Jsou prostě

nepřizpůsobiví, nerespektují zákon ani etiku. Státní represivní složky

na ně zatím nedosáhnou, nejsou svědci a chybí další adekvátní důkazy.

O co jde?

V

prvním případě jsme 27.9.2013  na základě upozornění občanů odchytli

vydru říční na k.ú. Bravantice, která vykazovala úrazový stav. Domnívali

jsme se, že jde traumatické zranění po střetu s dopravním prostředkem.

Samec vážící 3,6 kg vykazoval zranění pohybového aparátu a měl drobné

oděrky. Během dvou dnů uhynul, následné rentgenové vyšetření kadáveru 

však ukázalo na pravou příčinu úhynu. V jeho těle uvízly 3 olověné broky

o velikosti 4,5 mm, první brok byl krajině hlavy, druhý v krajině krční

a třetí v pánvi, viz. RTG snímek.

 

Detail broku v hlavě vydry

 

RTG vydry

 

Kádáver vydry říční, pitvu provedl MVDr.Milan Šturm

 

Broky tedy zasáhly důležité vnitřní

orgány a způsobily vydře zranění, která nebyla dlouhodobě slučitelná se

životem.   

Dalším případem z posledních dnů je labuť velká, kterou jsme na

základě upozornění turistů nalezli v tratolišti krve na chodníčku

vedoucím okolo rybníku Kotvice. Tento rybník je současně vyhlášen

rezervací a území požívá zvláštní ochrany, když už pomineme, že se

nacházíme v CHKO Poodří. 

 

Postřelená labuť

 

Tento exemplář labutě někdo postřelil z kulové

zbraně, došlo k hladkému průstřelu levého křídla, nebyly zasaženy

kosti, ale došlo ke krvácení a tím ke ztrátě velkého množství krve.

Labuť jsme ošetřili a můžeme konstatovat, že nejhorší již má snad za

sebou a její další osud vidíme pozitivně, měla by se vrátit do volné

přírody.   

 

Text: Petr Orel

Foto: MVDr. Milan Šturm, Petr Orel