Další velmi vzácný pacient

V pondělí 4.10.2010 jsme z katastrálního území města  Třince přijali do naší stanice poraněného puštíka bělavého, tento druh jsme přijali vůbec poprvé za celou existenci stanice.  Jde o velmi vzácný druh patřící do čeledi puštíkovitých ,  který  v nevelké populaci 

V pondělí 4.10.2010 jsme z katastrálního území města Třince přijali do naší stanice poraněného puštíka bělavého, tento druh jsme přijali vůbec poprvé za celou existenci stanice. Jde o velmi vzácný druh patřící do čeledi puštíkovitých, který v nevelké populaci hnízdí i v Beskydech. Je naší v naší avifauně druhou největší  sovou,  po výru velkém, ale přesto uniká pozornosti lidí a to především z toho důvodu, že je vázána na lesní ekosystémy.

 

 

 

Puštík bělavý má šedohnědě zbarvené opeření, má poměrně dlouhá ocasní péra, váží v rozmezí od 540 do 1200g, větší a těžší jsou samice. V potravě jsou nejvíce zastoupeni drobní zemní hlodavci.

 

 

 

Náš exemplář doplatil, tak jako mnoho jiných volně žijících živočichů, na střet s dopravním prostředkem, byl nalezen u komunikace a jeho stav byl velmi vážný. Při střetu došlo k poranění páteře. Byl umístěn ve speciálním závěsu a přestože začal od druhého dne přijímat potravu a začala se zlepšovat pohyblivost nohou, došlo po týdnu k jeho úhynu v důsledku vnitřních poranění.

 

Text: Petr Orel

Foto: Jan Kašinský