Jarní starosti

Končící zima byla z hlediska průběhu neobvyklá v tom, že mrazivé počasí trvalo poměrně krátce, ale teploty klesaly velmi nízko a zároveň bylo v nížinách jen velmi malé množství sněhu.  Největší problémy měli v takovém počasí vodní ptáci, kteří často ztratili přístup k vodě

Končící zima byla z hlediska průběhu neobvyklá v tom, že mrazivé počasí trvalo poměrně krátce, ale teploty klesaly velmi nízko a zároveň bylo v nížinách jen velmi malé množství sněhu.  Největší problémy měli v takovém počasí vodní ptáci, kteří často ztratili přístup k vodě a na konci mrazivého období i někteří dravci. Je pravděpodobné, že se z velké části jednalo o jedince, kteří měli už z dřívějška zdravotní potíže, a silné mrazy situaci zhoršily. Dravci nedokázali lovit a vodní ptáci nebyli schopni se přesunout. Tomu nasvědčují případy čtyř zcela vyhublých, vysílených kání lesních, přijatých během jednoho týdne v druhé polovině února a zároveň káně lesní sražené autem ve stejném období, která byla naopak ve velmi dobré kondici, bez jakýchkoli příznaků nedostatku potravy.

 

 

Malý zajíček 20.února 2011- věk 1 – 3 dny

 

Začínající jaro se projevilo prvními příjmy mladých zajíců.  V některých případech se jednalo o zajíce nalezené na školním hřišti nebo v průmyslovém areálu. Avšak z 9 přijatých zajíčků, bylo 5 přineseno kočkou nebo psem.  Další, který uhynul před převzetím a není v tomto výčtu zahrnut, byl nalezen na dlažbě v oploceném dvoře, takže lze předpokládat, že ho rovněž přinesla kočka. Zajíčci, které přinese pes nebo kočka, mívají vážná vnitřní poranění a hynou v prvních dvou dnech. Malé šance na úspěšný umělý odchov tak ještě výrazně klesnou.

 

Jsem si vědom, že pro mnoho lidí je nepřijatelné, že by měli kočky zavírat, ale zákon 449/2001 v § 10 říká jasně:       

„(1) Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat,  …  nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.“

 Není to žádná novinka a ustanovení platí už desítky let. Rovněž majitelé psů, kteří chodí na vycházky mimo město, by měli být zejména na jaře mimořádně opatrní a neměli by nechávat pejsky volně běhat. Argument typu: „… on zajíčka nezakousne – jen ho přinese“ neobstojí.  Mládě potřísněné psími slinami a s lidským pachem na srsti, matka určitě nepřijme. Pokusy o umělý odchov končí  v nadpolovičním počtu případů úhynem, a pokud se zajíc dožije věku, kdy je schopen samostatného života, je jeho chování natolik pozměněno, že má snížené šance na přežití ve volné přírodě. Změny chování uměle odchovaných mláďat, jsou obecným jevem prakticky u všech savců.

 

Malý zajíček 20.února 2011- věk 1 – 3 dny

Proto ještě jednou: nenechávejte své psy a kočky volně pobíhat, a pokud najdete malého zajíčka, nechte ho na místě. Zajíčci jsou velmi otužilí, snesou teploty hluboko pod nulou a matka se k nim vrací jen jednou až 2x za noc.

Na obrázcích je zajíček v odstupu šesti dnů. Ranní teploty klesaly na -10°C až -13°C, přesto byl v naprostém pořádku.

 

www.swiss-contribution.cz a www.nadacepartnerstvi.cz 

 

 

Program švýcarsko-české spolupráce podporuje sub-projekt „Druhová ochrana přírody v podmínkách záchranné stanice“

 

 

Text: Jan Kašinský

Foto: jan Kašinský