Jaro v plném proudu.

Vedle mladých zajíců, patří k časným jarním mláďatům, mláďata sov. Nejčastěji to je puštík obecný. Letos jsme přijali 22. března 3 mladé puštíky nalezené v dutině pokáceného buku a 27. března poměrně vyspělé mládě, které na svém prvním výletu narazilo do prosklených vchodových dveří.

Vedle mladých zajíců, patří k časným jarním mláďatům, mláďata sov. Nejčastěji to je puštík obecný.

Letos jsme přijali 22. března 3 mladé puštíky nalezené v dutině pokáceného buku a 27. března poměrně vyspělé mládě, které na svém prvním výletu narazilo do prosklených vchodových dveří. Mládě bylo dezorientováno a otřeseno po nárazu. Nemá však, stejně jako už dříve přijatá mláďata, žádné zjevné zranění.

 

Puštík obecný – mláďata. Vpravo sourozenci z dutiny pokáceného buku

 

Všechna mláďata dobře přijímají potravu a je velmi vysoká pravděpodobnost, že budou vypuštěna do přírody.

Sezóna mláďat začala rovněž u zvířat, obývajících stanici trvale. Pravidelně se už po Novém roce rodí jehňata valašských ovcí.

 

Sova pálená na snůšce

 

V polovině března snesly první vajíčka sovy pálené a v minulém týdnu je následovali čápi bílí.

Nelétající čápi bílí jsou stálými obyvateli venkovní expozice živých zvířat a návštěvníci tak mohou čápy na hnízdě pozorovat.

 

Čápi s prvním vajíčkem

 

Čápice zahřívá už čtyři vajíčka

 

Líhnutí mláďat očekáváme na přelomu dubna a května.

Prvního dubna začal pravidelný provoz našeho centra ekologické výchovy, kde nabízíme na objednávku, ekovýchovné programy pro školy a další organizované skupiny.  Pro malé skupiny a jednotlivce začnou pravidelné prohlídky ve volných dnech – tj. soboty, neděle a svátky – od 1. května. Začátky komentovaných prohlídek s průvodcem začínají vždy v 9:30, 10:30, 11:30, 13:30 a 14:30 hodin.  Vstupné pro návštěvníky ve volných dnech, je 30,- Kč. Cena pro organizované skupiny závisí na rozsahu programu a pohybuje se od 20,- do 45,- Kč.

Programy pro organizované skupiny jsou možné na objednávku na tel.: 723648759, 556758675 nebo na e-mailové adrese: cevbartosovice@csopnj.cz.

Při návštěvách ve volné dny v období od května do října se nemusíte objednávat, postačí, pokud přijdete ve výše uvedených časech. Přesto doporučujeme, budete-li plánovat hromadnou návštěvu (nad 15 osob), ohlásit se předem. Vyhneme se problémům v případě, že by přijelo více skupin najednou.

 

www.swiss-contribution.cz a www.nadacepartnerstvi.cz 

 

 

Program švýcarsko-české spolupráce podporuje sub-projekt „Druhová ochrana přírody v podmínkách záchranné stanice“

 

Text: Jan Kašinský

Foto: Jan Kašinský