Ježci v zahradách

V poslední době přibývá žádostí občanů, kteří si chtějí na zahradě vypustit ježky zimující v naši stanici.

Lidé argumentují tím, že chtějí mít ježky, kteří by jim chránili zahradu před hmyzem.  Často při bližším prověřování zjistíme, že jde o pečlivě udržovanou zahradu s krátce sekaným trávníkem a pečlivě shrabaným listím. Ježci naopak vyžadují husté porosty bylin, keřů s ponechaným spadaným listím alespoň na několika místech. Plot musí být průchozí, aby ježci mohli v případě potřeby zahradu opustit a zase do ni vracet. Pokud na své zahradě vhodné podmínky pro ježky vytvoříte a ježci v okolí žijí, určitě se k na takovou zahradu nastěhují. Pokud v okolí nežijí, je to téměř vždy způsobeno něčím, co ježky buď odrazuje, nebo dokonce zabíjí. Může to být nedaleká frekventovaná silnice, nedostatek potravy a úkrytů, používání pesticidů v okolí, psi, kočky apod. Paradoxně může být příčinou nepřítomnost ježků na zahradě například hustý listnatý les nebo zarostlá neudržovaná zahrada v sousedství. Ježci pak samozřejmě dají přednost tomu, co je pro ně přitažlivější – lesu nebo zarostlé zahradě.

Je třeba si uvědomit, že ježci jsou po většinu života samotáři, kteří se pohybují na území až několika hektarů a při cestě za potravou urazí stovky metrů. Jejich domovské okrsky se mohou částečně překrývat a na území samic mohou chvílí přebývat jejích mláďata, než se rozejdou.

I v případě, že máte dojem, že ježci na zahradě nejsou, může to být způsobeno tím, že zahrada je jen součástí jejich teritoria a zahradu pouze navštěvují v nočních hodinách.

To vše znamená, že ježci na zahradě musí být součásti širší populace v okolí a nemá smysl pouštět ježky na zahradě jen proto, že je tam chcete mít. Chce-li někdo mít ježky na zahradě, musí pro ně především vytvořit vhodné podmínky, které navazují na podobně vhodné prostředí v širším okolí. Pak tam ježek bude i bez vypouštění. Pokud podmínky vhodné nejsou, nemá vypouštění smysl. Přezimované ježky budeme z výše uvedených důvodů sami vypouštět ve volné přírodě, na námi vybraných, bezpečných a pro ježky potravně zajímavých místech

Další podrobnosti o životě ježků najdete ZDE.

Zahrada, která je pro ježka pouští plnou pastí.

 

Zahrada plná úkrytů. Zde ježek může žít.

Jan Kašinský