Návštěva Bruselu

Na pozvání člena Evropského a sociálního výboru (EHSV)  EU pana Ing.Romana Hakena jsme ve dnech 6-9.12.2011 navštívili „centrum“ Evropy. Absolvovali jsme několik jednání a informovali jak o činnosti naši organizace, tak celého Českého svazu ochránců přírody. Zásadní prezentace se

Na pozvání člena Evropského a sociálního výboru (EHSV)  EU pana Ing.Romana Hakena jsme ve dnech 6-9.12.2011 navštívili „centrum“ Evropy. Absolvovali jsme několik jednání a informovali jak o činnosti naši organizace, tak celého Českého svazu ochránců přírody. 

 

Plenární zasedání EHSV

 

Evropský parlament

 

Zásadní prezentace  se pak nesly kolem činnosti a poslání Národní sítě záchranných stanic, tedy programu  koordinovaném ČSOP a nemající v EU zřejmě obdoby a druhým projektem byl „Návrat orla skalního do ČR“, který byl významně financován z evropských prostředků.

Mimo jiné jsme navštívili plenární zasedání EHSV a evropský parlament, kde jsme měli pracovní setkání s europoslankyní paní Ing. Zuzanou Brzobohatou. Pracovní setkání jsme měli také na půdě Stálého zastoupení ČR při EU.

 

 

V kanceláři europoslankyně Brzobohaté

 

Pro inspiraci, v návaznosti na připravovaný projekt „Dům přírody Poodří“ jsme také navštívili moderní a velmi rozsáhlé přírodovědné muzeum v Bruselu a muzeum Evropy tzv. Parlamentarium. 

 

Inspirace pro DPP

 

 

Přírod.muzeum – kolibřík orlí sající nektar

 

Program čtyř pracovních dnů byl velmi bohatý, ale i přesto jsme stihli zhlédnout nádherné historické centrum Bruselu, samozřejmě včetně čurajícího chlapečka i holčičky. 

 

Před budovou EHSV

 

Budova městského muzea na Grand place

 

 

Část Berlinské zdi u budovy parlamentu EU

 

Návštěva tohoto evropského „babylonu lidí a jazyků“ byla bezesporu přínosná a inspirativní. Jedním z konkrétních výstupů by měla být rešerše vyhodnocující aktuální přístup jednotlivých členských států EU k problematice záchrany zraněných, či jinak handicapovaných volně žijících živočichů.

 

Text: Petr Orel, Marcela Orlová

Foto: Petr Orel, Marcela Orlová