Ohlédnutí za prvním pololetím 2017

Na první pohled se statistika přijatých zvířat příliš neliší od situace v minulých letech.

Stejně jako loni obsadily prvních 6 míst v počtu přijatých jedinců stejné druhy. Jde o poštolku obecnou, kosa černého, zajíce polního, rorýse obecného, ježka západního a veverku obecnou. Tyto druhy tvoří v prvních 6 měsících 43% všech přijatých zvířat (284 z 661).

Z jednoho pohledu se letošní statistika od minulost liší. Poprvé po řadě let, počet příjmů za první pololetí poklesl. Zatímco v loňském roce bylo přijato 729 jedinců, letos to bylo 661. Sice výrazně přibylo kosů černých (+ 17), vlaštovek a vrabců polních (oba +10), ježků západních, veverek a srnců (každý druh +8), na druhou stranu je výrazně méně poštolek (-19), drozdů zpěvných (-16), labutí (-12), netopýrů hvízdavých (-11), netopýrů rezavých a strakapoudů velkých (oba -9).

Největší skupinu příjmů tvoří mláďata (338 jedinců) a zranění (226). Opět se potvrzuje, jak nebezpeční jsou pro mláďata ptáků a menších savců volně pobíhající psi a kočky. Příkladem budiž dva druhy – zajíc polní a kos černý.

Z 19 poraněných kosů bylo 10 napadeno psem nebo kočkou. Z 11 poraněných zajíců bylo 9 napadeno psem nebo kočkou. Jde o stručný náhled. Nejsou zde případy stržených hnízd, kdy mládě sice není zraněno, ale je tzv. „vypadlé“ ze zničeného hnízda. Nebo jde o přeživší mládě ze skupiny poraněných či usmrcených sourozenců. Tyto případy budou součásti podrobné analýzy ve výroční zprávě.

Jan Kašinský

Mladí puštíci obecní (vlevo) a kalousi ušatí (vpravo), během přípravy na vypuštění.

Mláďata čápů bílých vypadlá z hnízda, v náhradním hnízdě v areálu Záchranné stanice. Menší mládě vlevo je z hnízda ve Staré Bělé, větší vpravo je z hnízda v Košatce nad Odrou. Obě mláďata přežila pád bez vážného zranění a dobře prospívají.