Orel křiklavý měl velkou smůlu

Nestává se často, abychom do stanice přijali orla křiklavého (Aquila pomarina), měli jsme za celou dobu působnosti v držení 2, resp. s exemplářem přijatým 15.10.t.r. 3. Předmětný jedinec, mladý samec, nar. 2014 byl přijat z k.ú. Dětmarovic, kde byl nalezen na zahradě rodinného domku

Nestává se často, abychom do stanice přijali orla křiklavého (Aquila pomarina), měli jsme za celou dobu působnosti v držení 2, resp. s exemplářem přijatým 15.10.t.r. 3. Předmětný jedinec, mladý samec, nar. 2014 byl přijat z k.ú. Dětmarovic, kde byl nalezen na zahradě rodinného domku.

 

Orel křiklavý s poraněným běhákem

 

Detail na zranění

 

Jeho stav byl velmi vážný, levý běhák měl ve zcela nepřirozené poloze, bylo evidentní, že běhák je roztříštěný těsně pod patním kloubem. Jeho kondice byla přímo kritická, z charakteru zranění jsme usoudili, že je staré okolo 3 týdnů. Ukazovalo na to pokročilá osifikace kostí viditelných z otevřené zlomeniny, ale i „mozoly“ na zranění, z nichž bylo vidět, že se tento jedinec již dlouho trápí. Rána byla ošetřena, zafixována a museli jsem počkat 3 dny než se kondičně natolik zlepšil, že bylo možné uvažovat o operaci. Podrobné vyšetření ukázalo, že kost- běhák je rozdrcen minimálně v délce 3 cm, část úlomků kostí již zcela chyběla.

 

Orel křiklavý po provedené operaci

 

Jediné co mohlo způsobit takové traumatické zranění je chycení do čelisťových želez, nic jiného. Už jsme měli řadu ptáků po úrazech způsobených „železy“. Netušíme kdo to má na svědomí, ale je to další příklad zcela zbytečného utrpení zvířat způsobeného člověkem, nezákonným způsobem lovu, pytláctvím.

 

 

 

Po podrobném zvážení všech pro a proti, jsme se  rozhodli pro operaci, kolega MVDr.Milan Šturm zákrok provedl. Operace se zdařila, podařilo se spojení roztříštěných kostí, nicméně délka běháku na postižené noze byla výrazně zkrácena a bylo otázkou jak se tento jedinec s tímto obrovským handicapem vypořádá, na návrat do volné přírody určitě nebylo pomyšlení. Mohl zůstat jedině v naší péči, k expozičním účelům. Operace proběhla v dopoledních hodinách, v pozdním odpoledni již orel sám přijímal potravu a dostával chuť do života.

Jak by se s kratší nohou vypořádal se již však bohužel nedozvíme.  Druhý den po operaci náhle uhynul, zřejmě na embolii.  

Orel křiklavý je přísně chráněný českou i evropskou legislativou. V České republice je ročně zaznamenáno jedno nebo dvě hnízdění, vyskytuje se u nás především v době tahu. Na Slovensku je velmi početná hnízdní populace. 

 

 

Text: Petr Orel

Foto: Dr.M.Šturm, J.Kašinský