Orli mořští

Na území okresu Nový Jičín v letošním roce zahnízdily poprvé dva páry orlů mořských. Jeden již hnízdí úspěšně několik let, druhá pára zahnízdila poprvé. Zatímco starý pár dotáhne hnízdění do úspěšného konce a pravděpodobně vyvede všechna tři mláďata, u druhého páru hnízdění nedopadlo

Na území okresu Nový Jičín v letošním roce zahnízdily poprvé dva páry orlů mořských. Jeden již hnízdí úspěšně několik let, druhá pára zahnízdila poprvé. Zatímco starý pár dotáhne hnízdění do úspěšného konce a pravděpodobně vyvede všechna tři mláďata, u druhého páru hnízdění nedopadlo dobře. Mladý pár se nedokázal vypořádat s obrovskou nepřízní počasí a ochránit narozená mláďata.  Doplnila tak letošní extrémní ztráty na snůškách  a mláďatech ptáků.  S vyčerpanými dospělci, či  uhynulými  mláďaty se v těchto dnech setkáváme nepříjemně často.

 

 

 

Naše organizace  v obou případech iniciovala ochranu hnízdních teritorií  a ve spolupráci se státními orgány ochrany přírody prosadila ochranný režim těchto hnízdních lokalit.

Orli mořští v ČR hnízdí od 80. let minulého století.  Předtím se jim na našem území nepodařilo zahnízdit po dobu 100let v důsledku přímého pronásledování člověkem. Toto ohrožení bohužel pořád existuje, v neděli jsme opět přijali do stanice  káni lesní postřelenou z brokové zbraně na k.ú.  Komorní Lhotka. V  letošním roce je to již druhý případ nezákonného lovu- pytlačení. 

 

 

 

K opětovnému návratu orla mořského jako hnízdního druhu české přírody došlo bezesporu díky úspěšným repatriačním aktivitám  v jižních Čechách na počátku 80. let, kdy zde bylo vypuštěno celkem 9 ptáků odchovaných v Německu. Dnes čítá populace tohoto dravce na našem území cca 60 párů.

 

 

 

Orel mořský je kriticky ohrožený druh, není zvěří ve smyslu mysliveckého zákona a podléhá ochraně také podle evropské legislativy.  Je největší z našich dravců, rozpětí dosahuje 200- 235 cm, váha samců se pohybuje v rozmezí 3500g-4500g, váha samic v rozmezí 5000 až 7000g.

 

 

Text: Petr Orel

Foto: Ing. Enrico Gombala