Orlice Agáta opět ve volnosti

V minulých dnech jsme po několika měsíční rehabilitaci vypustili zpět do volné přírody orla skalního- samici Agátu. Šlo o loňské mládě vypuštěné v rámci našeho projektu „Návrat orla skalního do ČR“, která bohužel po několika dnech ve volnosti utrpěla vážný úraz elektrickým proudem když dosedla na sloup NN. Díky tomuto zranění nakonec přišla jenom o část prstu (dráp a jeden článek) na levé noze. Nicméně psychicky na tom nebyla vůbec dobře, proto několikaměsíční rehabilitace a s vypuštěním jsme raději počkali až na sklonek zimy. Vzhledem k tomu, že i ve velké voliéře nejde u těchto velkých ptáků docílit potřebného rozlétání, byla tzv. „hozena do vody“. S odstupem několika dní můžeme konstatovat, že letové schopnosti velmi slibně rozvíjí, denně ji monitorujeme díky vysílačce na systému GPC/GMS a současně i díky malé, konvenční- radiové vysílačce.

Ve stejný den byla vypuštěna po vyléčení i jestřábí samice, také ona má instalovanou vysílačku na stejném systému, pochopitelně mnohem menší. Bohužel lokace z vysílačky nepřicházejí pravidelně, je to do značné míry dáno tím, že se vysílačka se solárním panelem nestačí dobíjet, což je dáno nepříznivým počasím a skrytým stylem života u tohoto druhu dravců. Naposledy jsme její pohyb zaznamenali na hranici s Polskem, v Osoblažském výběžku.