Podpořte SVÝM HLASEM projekt – Dům přírody Poodří

Vážení přátelé a příznivci, dovolujeme si obrátit se na vás se žádostí o podporu našeho projektu Dům přírody Poodří, který bude podpořen z Operačního programu životního prostředí z prostředků EU. Z vlastních prostředků musíme kofinancovat tento projekt ve výši 1 129 998,- Kč. Jednou z možností je získání až 500 tis. Kč

Vážení přátelé a příznivci,

dovolujeme si obrátit se na vás se žádostí o podporu našeho projektu Dům přírody Poodří, který bude podpořen z Operačního programu životního prostředí z prostředků EU. Z vlastních prostředků musíme kofinancovat tento projekt ve výši 1 129 998,- Kč. Jednou z možností je získání až 500 tis. Kč od Nadace ČEZ. Podmínkou je ale úspěch v soutěži, kterou tato Nadace vyhlásila. Náš projekt musí získat co nejvíce hlasů od veřejnosti. Pokud nám tedy chcete pomoci, návod na odeslání hlasu naleznete níže. Děkujeme

Představení projektu:

Realizace Domu přírody Poodří představuje vybudování nového interaktivního a atraktivního návštěvnického centra CHKO Poodří. Při zpracovávání projektu jsme vycházeli z více jak 5-leté praxe s provozováním informačního centra této oblasti a z dlouholetých zkušeností z oblasti ekologické výchovy a osvěty. Hlavním posláním tohoto centra je kultivovat vztah člověka k přírodě tak, aby cítil potřebu ji chránit a pečovat o ni. Zvolené interaktivní metody povedou k pozitivnímu směřování životních postojů a návyků týkajících se ochrany přírody a krajiny.

Projekt Dům přírody Poodří (dále jen DPP) se skládá se tří, v zásadě samostatných částí, které jsou však návzájem funkčně propojeny a nelze je realizovat jednotlivě. DPP je umístěn v areálu Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích, okr. Nový Jičín, jehož součástí je také stávající expozice živých zvířat a Informační centrum CHKO Poodří, které provozujeme od roku 2006.

1/ Vnitřní expozice

Interaktivní expozice DPP bude realizována v přízemí centrálního objektu (památkově chráněného barokního objektu z roku 1737), na kterém budou provedeny nutné opravy. Expozice přiblíží specifické podmínky údolní nivy řeky Odry. Hravými formami bude zdůrazněn především význam vody v krajině a působení vody na ekologii krajiny a její diverzitu v kontextu jejího kulturního vývoje. Projekt má ambici názornými a vizuálně poutavými prostředky vysvětlit, proč je přírodě blízký vodní režim základem pro tvorbu zdravé a bezpečné krajiny s bohatou bidiverzitou.Za tímto účelem bude expozice vybavena audiovizuální technikou,jejiž projekce a programy budou provázány s dioramaty, vystavenými přírodninami a herními prvky.

2/ Venkovní expozice

Hlavní atraktivitou venkovní expozice DPP je tůň a model vodního toku. Bude vybudován v návaznosti na vnitřní expozici v zahradní části areálu a doplněn řadou hravých prvků s tématikou zoologie, geologie a botaniky (čapí hnízdo, bobří hráz, siluety ptáků, bylinná zahrádka, geoparčík, atd). V rámci venkovní expozice bude vybudován nový bezbarierový vstup do areálu a odpočinkový kout pro návštěvníky.

3/ Přístavba – víceúčelový sál

Třetí aktivitou projektu je přestavba stávající provozní budovy stanice s cílem vybudování víceúčelového sálu s kapacitou cca 50 osob. Jde o objekt v těsném sousedství centrální budovy, jehož přestavba je bez nároků na další zábor ZPF, respektuje ekologické požadavky na provoz a má bezbariérový vstup. Tento sál bude vybaven audiovizuální technikou a nezbytným provozním zázemím. Sál bude sloužit k prezentaci ekoprogramů, přednáškám, výstavám a seminářům.

Pokud se chcete s tímto projektem seznámit podrobněji, klikněte na našich stránkách www.csopnj.cz na levé straně na odkaz Připravovaná akce – Dům přírody Poodří. Otevře se vám podrobný popis tohoto projektu včetně nákresů, plánů a kalkulace.

Návod k hlasování:

Otevřete si tento odkaz: http://www.cezregiony.cz/

– tam ve spodní části kliknete na odkaz „Vaše volba“. Poté bude vpravo roletka pro výběr regionu.

Vyberete Severomoravský a pak kliknete na „Dům přírody Poodří v Bartošovicích“ (je jako druhý od spodu).

Kliknete na tlačítko „Hlasujte“ a otevře se vám hlasovací formulář – tam vyplníte své údaje a odešlete. Následně vám příjde mail z odkazem, ve kterém potvrdíte své hlasování (hlasování je platné až po tomto potvrzení – když nepotvrdíte, jako by jste nehlasovali).

Hlasovat může kdokoli, kdo je starší 18-ti let. Hlasovat se může jen jednou – teda může se i víckrát, ale s jinou mailovou adresou – takto je to povoleno v podmínkách. Hlasování poběží až do 31.10.12.

Děkuji vám všem předem za podporu a prosím aby jste to přeposlali dále všem svým známým, kteří by nám mohli, a chtěli, svým hlasováním pomoci k výhře a tím pádem k získání částky k částečnému dofinancování vybudování Domu přírody Poodří.

Marcela Orlová