Ptačí tragédie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve středu 28.3. t.r. v ranních hodinách jsme měli několik telefonátů
týkajících se mrtvých a zraněných racků na katastrálním území Ostravy –
Kunčic. Po příjezdu na místo samé jsme skutečně zaznamenali v několika
zahradách mrtvé i vážně zraněné exempláře racka chechtavého. Celkem šlo o 4
již uhynulé a 6 zraněných. Pouze dva jedince se zřejmě podaří zachránit, i
když i v jejich případě se ještě mohou v průběhu léčby objevit nečekané
komplikace. U zbylých racků to byla fatální zranění, vícečetné otevřené
fraktury končetin a další traumatická zranění neslučitelná se životem. Jeden
z oznamovatelů nám řekl, že zaslechl z domu velmi hlasitý křik racků a proto
vyšel ven na zahradu podívat se co se to děje a uviděl bezvládná tělíčka a
zraněné jedince.
Snad jediné možné vysvětlení je, že na racky zaútočil velký sokolovitý
dravec ( pravděpodobně sokol stěhovavý) a následně hejno ve velké rychlosti,
v rámci obranného manévru, narazilo do drátů el. vedení, které je vedeno
přes pozemky, kde k této ptačí tragédii došlo. Pravděpodobně velký vliv na
tuto dramatickou událost měla snížená viditelnost, teprve se rozednívalo a
ptáci v těchto případech občas el. vedení nezaregistrují. Jde o linku velmi
vysokého napětí, kde se jako podpěrné body využívají ocelové příhradové
stožáry různého typu, celkem je zde vedeno 7 vodičů.
Racek chechtavý je relativně běžně vyskytujícím se druhem v našem regionu,
nicméně v posledních letech došlo v Poodří, kde byly tradičně velké hnízdní
kolonie, k prudkému poklesu hnízdní populace.
Podobný případ jsme za 35 let fungování záchranné stanice v Bartošovicích
ještě nezaznamenali.