Radosti a starosti s mláďaty

Přestože mnoho z nás může mít pocit, že se letos jaro opozdilo, určitě

tomu tak není. Ani sníh a mrazy na začátku dubna, ani současný stav stav

počasí není nic, co bychom v našich oblastech mohli považovat za

výjimečné. Stejně tak i druhové složení zvířat přijímaných odpovídá

ročnímu

Přestože mnoho z nás může mít pocit, že se letos jaro opozdilo, určitě tomu tak není. Ani sníh a mrazy na začátku dubna, ani současný stav stav počasí není nic, co bychom v našich oblastech mohli považovat za výjimečné. Stejně tak i druhové složení zvířat přijímaných odpovídá ročnímu období a ve stanici v současné době začínají hromadit nejrůznější mláďata.

 

Veverčí mláďata 

 

 

K dnešnímu dni to je celkem 7 veverek, čtyři puštíci obecní, po třech pak kalousi ušatí a kosi černí.

 

Mláďata kalousů ušatých a puštíků obecných. Puštík má tmavé oči, kalous má zornici oranžovou a naznačená ouška

 

Mladí kosi černí

 

Dále mladé kuny skalní a liška. Mimoto se už vylíhlo ve dvou hnízdech 9 sov pálených a nesmíme zapomenout ani na tři mladé čápy, které matka uchránila před mrazy a sněhem v době, kdy byli ještě ve vajíčku.

 

Mladí čápi bílí ze stanice dne 14.5.2013

 

Zajímavostí může být příjem mladé užovyk obojkové o délce asi 20 cm, nalezené 29.3.  v chodbě zámku Nová Horka. Zde se jednalo o mládě narozené zřejmě už na podzim někde ve spodních částech budovy a které následně proniklo do patra.

 

 

Mladá užovka byla stejně jako její starší příbuzná vypuštěna v polovině dubna v Poodří. Z obvyklých věcí vyboučuje snad jen zásah na hnízdě čápů bílých v Mankovicích, kde samec zahynul po nárazu do elektrovodu a samice zůstala na hnízdě sama. Bez partnera ovšem není schopna inkubovat vajíčka, ani  krmit mláďata.  Po několika dnech bylo zřejmé, že mrtvý čáp byl skutečně partnerem čápice z dotyčného hnízda. Rozhodli jsme se proto vejce odebrat dřív, než matka hnízdo definitivně opustí.

 

Ovdovělá čápice na hnízdě v Mankovicích

 

Čapí vajíčka na hnízdě v Mankovicích-Hnízdo je promáčeno, bez čerstvé výstelky

 

V pondělí 13.5. jsme hnízdo navštívili a vajíčka odebrali. Po dvou předchozích deštivých dnech, bylo hnízdo promáčeno a nebyla na něm žádná nová výstelka, kterou za normálních okolností během hnízdění pravidelně přináší zejména samec.

 

Pohled do umělé líhně

 

V současné době jsou čapí vajíčka umístěna v líhni.

 

http://www.swiss-contribution.cz/ a http://www.nadacepartnerstvi.cz/ 

Program švýcarsko-české spolupráce podporuje sub-projekt „Druhová ochrana přírody v podmínkách záchranné stanice“

Text: Jan Kašinský

Foto: Jan Kašinský