Vánoční posezení

Mezi naši klasickou spolkovou akci, pořádanou téměř každoročně, bezesporu patří  tzv. „Vánoční posezení“, které představuje symbolické ukončení ochranářského snažení v daném roce. Ne jinak tomu bylo i v roce letošním. Sešli jsme se v podvečer, v pátek 17.12. t.r. a i když hlavním

Mezi naši klasickou spolkovou akci, pořádanou téměř každoročně, bezesporu patří  tzv. „Vánoční posezení“, které představuje symbolické ukončení ochranářského snažení v daném roce. Ne jinak tomu bylo i v roce letošním. Sešli jsme se v podvečer, v pátek 17.12. t.r. a i když hlavním bodem programu byla jako vždy volná, či uvolněná zábava, tak v úvodu této akce je také prostor pro odborná témata.

 

Tentokrát členové naší Novojičínské základní organizace Českého svazu ochránců přírody shlédli podrobnou prezentaci investičního záměru „Dům přírody Poodří“, který byl připravován bezmála dva roky. Jde o poměrně rozsáhlý projekt, který řeší komplexní dobudování našeho ekovýchovného zařízení v Bartošovicích.

 

 

 

Tento je rozdělen do tří částí a to na realizaci vnitřní stále expozice, včetně investic spojených se zateplením a opravou centrálního objektu, rozsáhlou úpravou zahradní části s řadou interaktivních prvků a vybudování víceúčelového sálu s kapacitou pro 45 osob.

 

Projekt byl připravován v úzké spolupráci se Správou CHKO Poodří a dle našeho společného soudu bude realizace tohoto investičního záměru znamenat výrazné zkvalitnění a zatraktivnění ekologické výchovy a osvěty v Moravskoslezském kraji a může se stát i turistickým lákadlem pro ekologicky smýšlející občany. S tímto projektem se budeme ucházet o finanční prostředky z Operačního programu životního prostředí, který administruje Státní fond životního prostředí ČR.

 

V druhé části programu pak přítomní shlédli videodokument o proběhu projektu „Návrat orla skalního do ČR“ v roce 2010. Hlavním hřebem programu pak bylo jako vždy rozdávání  dárků, které naježil ochranářský ježíšek.

 

 

 

 

Živá diskuse ….

 

Nestor Novojičínských ochranářů pan Oldřich Sobek

 

Nejmladší účastník akce

 

A už jsou na řadě dárečky

 

 

 

 

 

 

Text: Petr Orel

Foto: Petr Orel