Velmi vzácný pacient – tetřev hlušec

V pondělí  26.4.2010 jsme do našeho zařízení přijali velmi vzácného pacienta, druh který jsme zatím ještě nezaznamenali, slepičku tetřeva hlušce, největšího zástupce z čeledě tetřevovitých žijících u nás. Tetřev hlušec je pták o délce těla 60 až 85 cm, rozpětí křídel

V pondělí  26.4.2010 jsme do našeho zařízení přijali velmi vzácného pacienta, druh který jsme zatím ještě nezaznamenali, slepičku tetřeva hlušce, největšího zástupce z čeledě tetřevovitých žijících u nás. Tetřev hlušec je pták o délce těla 60 až 85 cm, rozpětí křídel se pohybuje od 87 do 125 cm, samice-slepičky váží 1,5 až 2,5kg, kohouti mohou mít i 4,5kg. Jde tedy o jednoho  z našich největších ptáků. V ČR požívá nejvyšší stupeň ochrany, jde o kriticky ohrožený druh. V Beskydech zatím přežívá mikropopulace tohoto druhu a právě z této malé skupinky pocházel  i náš pacient. Tetřeví slepice byla odchycena v pátek  v podvečerních hodinách na hřišti v Dobré u Frýdku-Místku. 

 

 

 

Po přijetí do záchranné stanice prošla podrobným vyšetřením, byly vyloučeny fraktury kostí, zaznamenány byly zhmožděniny a doznívající příznaky otřesu mozku. Tetřeví slepice byla zřejmě v nočních hodinách vyplašena ze svého stanoviště z oblasti Lysé hory a dlouhým letem se dostala až do nížinné oblasti pod horami, při dosedání došlo zřejmě k nárazu do větví korun stromů a z toho pramenily zhmožděniny  a stav, který umožnil její odchyt.

 

 

 

Po dohodě s odborem životního prostředí a zemědělství KÚ v Ostravě, odpovědnými pracovníky na Správě CHKO Beskydy a Lesů ČR s.p. byla tetřeví slepice po několikadenní rehabilitaci a sledování jejího zdravotního stavu  vypuštěna ve vybrané oblasti Beskyd.

 

 

 

Aby bylo možno její další pohyb sledovat, zajistili jsme ve spolupráci s našim kolegou RNDr. Lubošem Peškem, specialistou na radiový a satelitní monitoring živočichů, radiovou vysílačku s životností více jak rok. Vysílačka ji byla upevněna formou „baťůžku“ a její další pohyb budeme pozorně sledovat. Není vyloučeno, že může být zaznamenáno i její zahnízdění.

 

 

Zcela zásadní a nejdůležitější pro tetřevy jako takové, ale pro celou řadu jiných horských druhů však je, aby v Beskydech a dalších významných chráněných oblastech zůstalo místo pro jejich život, místo kde nebude vyvíjen tlak člověka na přírodu, kde nebude docházet k jejich rušení.  Jde o  to zachovat „místo pro přírodu“!

 

Text: Petr Orel

Foto: RNDr. Luboš Peške

Video: Enrico Gombala