Vzácní zatoulanci v Poodří

V tomto a minulém měsíci byli v Chráněné krajinné oblasti Poodří pozorováni dva poměrně velmi vzácní ptačí hosté. V rezervaci Kotvice u Nové Horky pozoroval a nafotil ibise hnědého (Plegadis falcinellus) kolega Ing. Vladimír Petřvalský. Tento pták občas do ČR zaletuje, ale nehnízdí. Ing. Jaroslav Šafář

pak měl

V tomto a minulém měsíci byli v Chráněné krajinné oblasti Poodří

pozorováni dva poměrně velmi vzácní ptačí hosté. V rezervaci Kotvice u

Nové Horky pozoroval a nafotil ibise

hnědého (Plegadis falcinellus) kolega Ing. Vladimír Petřvalský.

 

 

 

Tento

pták občas do ČR zaletuje, ale nehnízdí. Ing. Jaroslav Šafář

pak měl to štěstí, že v k.ú. Kujavy pozoroval a při kroužení nafotil

orla nejmenšího (Hieraaetus pennatus), světlou formu.

 

 

 

Tento nádherný

dravec se vykytuje v ČR jen velmi vzácně, nejčastěji na podzimním tahu.

 

Text: Petr Orel

Foto: Ing. Jaroslav Šafář, L.Petřvalský