Žabí zábrany

V pondělí 21.března jme provedli na lokalitě Čertův rybník u Nového Jičína instalaci plastových zábran v místě jarního tahu žab k rozmnožování. Jedná se o místo, kde žáby padaly bezprostředně před cílem cesty do povodňové přepadu. Jedná se o koryto s kolmými stěnami

V pondělí 21.března jme provedli na lokalitě Čertův rybník u Nového Jičína instalaci plastových zábran v místě jarního tahu žab k rozmnožování. Jedná se o místo, kde žáby padaly bezprostředně před cílem cesty do povodňové přepadu. Jedná se o koryto s kolmými stěnami zpevněné lomovým kamenem.

 

Instalace zábran – na lokalitě Čerťák u Nového Jičína

 

Instalace zábran – na lokalitě Čerťák u Nového Jičína

 

 

Instalace zábran – na lokalitě Čerťák u Nového Jičína 

 

Pro táhnoucí žáby to je nepřekonatelná překážka. Plastové zábrany nasměrují táhnoucí žáby mimo koryto, resp. na můstek, po kterém se dostanou až do nádrže.

 

Stejné zábrany jsme nainstalovali rovněž na lokalitě Bocheta, kde žáby přecházejí silnici. Zde jsou pomocí zábran směrovány k propustku pod silnicí.

 

Text: Jan Kašinský

Foto: Jan Kašinský