ZO ČSOP Nový Jičín vyhlašuje dvě veřejné zakázky malého rozsahu

V rámci projektu „Návrat orla skalního do české republiky“ vyhlašuje ZO ČSOP Nový Jičín dvě veřejné zakázky malého rozsahu. Jedná se o zakázku „Speciální monitoring orlů skalních“ a o zakázku „Videodokumentace projektu Návrat orla skalního do ČR“

V rámci projektu „Návrat orla skalního do české republiky“ vyhlašuje ZO ČSOP Nový Jičín dvě veřejné zakázky malého rozsahu.

 

Jedná se o zakázku:

„Speciální monitoring orlů skalních

Výzva monitoring

ZD monitoring

 

a o zakázku

„Videodokumentace projektu Návrat orla skalního do ČR“

Výzva videodokumentace

ZD videodokumentace

 

Text: Marcela Orlová