Zrušit národní park na Šumavě?

Prohlášení Českého svazu ochránců přírody k situaci na Šumavě Český svaz ochránců přírody vyzval v srpnu loňského roku otevřeným dopisem příslušné odpovědné politiky, politické strany, ale také Svaz měst a obcí ČR či Asociaci krajů ČR, aby iniciovali otevřenou

 

Prohlášení Českého svazu ochránců přírody k situaci na Šumavě

Český svaz ochránců přírody vyzval v srpnu loňského roku otevřeným dopisem příslušné odpovědné politiky, politické strany, ale také Svaz měst a obcí ČR či Asociaci krajů ČR, aby iniciovali otevřenou diskusi o udoucnosti Šumavy na celonárodní úrovni. Považuje to za jedinou možnou cestu, jak vyřešit neutichající spory o budoucnost šumavské krajiny, úrovni ochrany její přírody i jejího ekonomického využívání. Taková iskuse měla proběhnout už před 21 lety. Národní parky totiž mají vznikat pouze na základě společenské objednávky, které nutně předchází celonárodní ale i místní diskuse. Nevznikají pouhým rozhodnutím politiků. Ale ani rozhodnutím politiků nezanikají!

 

 

Možná z diskuse vyplyne, že naše společnost národní park se vším všudy, co mezinárodní standardy národním parkům určují (především, že zájmy ochrany přírody převažují nad zájmy jinými), nechce? Pak by se ovšem měl Šumavě statut národního parku odebrat. V opačném případě by měly být příslušné standardy všemi stranami respektovány a ne neustále zpochybňovány a nabourávány. Bohužel takováto diskuse doposud nezačala („kulaté stoly“ kolem přípravy zákona o Šumavě nelze pro jejich uzavřenost za takovouto diskusi považovat ani v náznaku), zatímco různé nesystémové kroky na Šumavě nadále pokračují.

To, co se v posledních letech na Šumavě děje, zejména opakované lidské zásahy v jádrových zónách, mezinárodním pravidlům pro národní parky neodpovídá. Současná Šumava je tak z jedné strany výsměchem statním národním parkům, z druhé strany pro ně může být i nebezpečným příkladem. Vedení parku se snaží snížit kategorii ochrany dle mezinárodní klasifikace IUCN z druhého na pátý stupeň. Návrh zákona o národním arku Šumava, který připravilo Ministerstvo životního prostředí, zájmům ochrany přírody přednost před ostatními zájmy nedává. V obou případech tak dojde ke stejnému výsledku – stupeň ochrany přírody Šumavy padne natolik, že by se dále neměla honosit statutem národní park. Nebude totiž ani na úrovni chráněné krajinné oblasti.

Český svaz ochránců přírody – největší sdružení ochránců přírody a krajiny v České republice – je proti jakýmkoliv snahám o snižování kategorie ochrany Národního parku Šumava. Stejně tak nesouhlasí  myšlenkami obsaženými v projednávaném návrhu zákona o NPŠ na účelovou fragmentaci území národního parku, neregulaci stavebních aktivit na území národního parku, nadřazení rozvoje územních samosprávných elků cílům ochrany přírody či s rozmělněním zodpovědností zřízením nových nejasných orgánů. Jeden či druhý krok je podle nás možný teprve, vyplyne-li jeho potřeba z celonárodní diskuse o Národním parku Šumava. Pokud skutečně někdo chce zbavit šumavské přírodní hodnoty přízviska „Národní“, pak to musí být jedině a pouze veřejnost.

V Praze, dne 28. 8. 2012

RNDr. Libor Ambrozek

Předseda

Ing. Karel Kříž

Výkonný místopředseda