Zaslání daru na náš účet

Pošlete svůj dar přímo na náš účet u KB, a.s.

 

číslo: 43-4305880297/0100 (uvádějte variabilní symbol 999)

 

V tomto případě prosíme o zaslání Vašich osobních údajů  a výši daru na adresu: orlova@csopnj.cz

 

Vystavíme smlouvu (může být i zpětně), kterou Vám zašleme poštou k podpisu (je to nutné kvůli dodržení zákonných podmínek pro uznání daru).