Návštěva Bruselu

Na pozvání člena Evropského a sociálního výboru (EHSV)  EU pana Ing.Romana Hakena jsme ve dnech 6-9.12.2011 navštívili „centrum“ Evropy. Absolvovali jsme několik jednání a informovali jak o činnosti naši organizace, tak celého Českého svazu ochránců  [ více... ]

Výpomoc na hradě Starý Jičín

Přes poměrně velmi nepříznivé počasí, které panovalo v sobotu 19.11.11, se naši členové a příznivci aktivně  zapojili do údržby okolí významné kulturní památky - hradu Starý Jičín. Jednalo se především o odstraňování nežádoucích náletových dřevin,  [ více... ]

Vydra na lovu

Vydry jsou masožravé šelmy stojící na vrcholu potravního řetězce. Loveckou výkonností patří mezi nejdokonaleji vybavené šelmy. Nad ostatními šelmami vyniká vydra zejména tím, že dovede změnit svůj jídelníček v různých typech prostředí. Složení potravy se  [ více... ]

Den stromů

Již se stalo milou tradicí, že členové naší organizace zasadí stromy u příležitosti světového Dne stromů. Ne jinak tomu bylo i v letošním roce. U vstupu na hřbitov Straníku - místní části Nového Jičína jsme  [ více... ]

Oběť nehody – Ledňáček říční

Dne 3.10. došlo u obce Petřvald na Moravě k nehodě kamiónu, při které byl vážně zraněn řidič. Při nehodě uniklo do potoka Trnávky asi 600 litrů nafty, na kterou doplatil i ledňáček říční. V průběhu  [ více... ]

Léto ve stanici

Prázdninové měsíce představují vždy nejnáročnější období v průběhu celého roku. Je to období, neustávajícího přívalu zvířat. Pro ilustraci trochu suché statistiky. V červenci a srpnu jsme přijali celkem 358 živočichů, tzn. téměř 8 zvířat denně. Nejvíce  [ více... ]

Výběrové řízení na užitkové vozidlo

Dnes 9.8.2011 vyhlašuje naše organizace, v rámci projektu „Druhová ochrana přírody v podmínkách záchranné stanice“, výběrové řízení malého rozsahu na užitkové vozidlo pro svoz zvířat. V případě zájmu naleznete veškeré potřebné informace v tomto pdf  [ více... ]

Rušné časy

Stejně jako v jiných letech, se i letošní červen a červenec vyznačuje už „tradičně“ enormním nárůstem přijímaných zvířat. zatímco za prvních pět měsíců roku jsme přijali 248 živočichů, znamená samotný červen dalších 218 živočichů a  [ více... ]

Monitorujeme hnízdění ve volné přírodě

Nedílnou součástí naší ochranářské práce je sledování  a pravidelná kontrola hnízdění vybraných druhů ptáků. Mimo jiné velmi pozorně monitorujeme  hnízdění dvou párů orlů mořských. V prvním případě hnízdní pár orlů mořských pečuje o dvě již  [ více... ]

Čápi rostou jako z vody

Fotografie pořízená 19.5. v podvečerních hodinách dokumentuje, že mladí čápi rostou jako z vody, svou tělesnou hmotnost už od narození několikrát znásobili. Nového rehabilitačního areálu pro vydry si také velmi užívá mladá samice vydry říční.  [ více... ]

Čapí rodinka ve stanici

Už v loňském roce se dal dohromady pár čápů bílých, trvale handicapovaných jedinců, které chováme v expoziční části stanice. Harmonický pár postavil  hnízdo a samice snesla 4 kusovou snůšku, loňské extrémní deště však způsobily, že  [ více... ]

Lysá hora – Meteorologická stanice

V sobotu 30.4. vystoupalo na vrchol Lysé hory pouze torzo naší organizace a příznivců. Zvládli jsme výstup na nejvyšší horu Beskyd směrem od Ostravice, na vrcholu jsme se občerstvili a absolvovali exkurzi na zdejší Meteorologické  [ více... ]

Návštěva ministra životního prostředí Tomáše Chalupy

Ministr ŽP v rámci své včerejší návštěvy MSkraje, kde především řešil problematiku znečištění ovzduší, se věnoval také otázkám ochrany přírody a krajiny. V podvečerních hodinách navštívil naši záchrannou stanici a centrum ekologické výchovy v Bartošovicích.  [ více... ]

Žabí zábrany

V pondělí 21.března jme provedli na lokalitě Čertův rybník u Nového Jičína instalaci plastových zábran v místě jarního tahu žab k rozmnožování. Jedná se o místo, kde žáby padaly bezprostředně před cílem cesty do povodňové  [ více... ]

Zima nebo jaro?

Přestože tomu počasí v tyto dny nijak nenapovídá, s neklamnými příznaky jara se již můžeme v přírodě setkat. Stačilo několik teplých dnů v první polovině února, kdy se teploty pohybovaly odpoledne mezi 5 – 10°C a  [ více... ]

Nové snímky z fototrapu

Na začátku loňského roku jsme na našich stránkách informovali o zkušenostech s fototrapem. Přístroj jsme v průběhu roku využívali zejména k monitoringu vypuštěných orlů skalních. Dále jsme jej využili i ve stanici pro noční „dohled“  [ více... ]