Dostali jsme nadílku již před vánoci 🎁🎄

Díky sbírkám organizovaným Nadaci ČEZ (52501,- Kč) a Nadaci Lidé a zvířata (60000,- Kč), se nám sešly finance na čtvrtinu pořizovací ceny nového vozidla pro převoz zvířat, krmení, materiálu,….. Nákup tohoto vozidla již byl opravdu více než nutný a toto pondělí 4.12.2017 jsme si ho slavnostně dovezli do stanice. Je to pro nás takový opravdu hodně velký vánoční dar.
Další dárek pro nás bylo otevření sbírkové kasičky umístěné v našem návštěvnickém středisku. Během tohoto roku se v ní nasbíralo 31 955,- Kč! Tato částka zhruba odpovídá ročním nákladům na držení např. dvou čápů nebo jednoho orla či 6 sýčků ve stanici.

Oběma nadacím, ale také všem, kteří nám přispívali do kasičky, či jinak, moc děkujeme. Záchranná stanice tedy bude mít skvělé Vánoce a totéž přeje i vám. ❤️

 

 

 

 

 

Bohužel jsme ale zjistili, že se objevují případy, kdy někdo vybírá do kasičky (např. v Kopřivnici u Kauflandu) údajně pro naši záchrannou stanici. S těmito sbírkami nemáme nic společného 😡. My máme jen jednu sbírkovou kasičku a to u nás v návštěvnickém středisku. Mrzí nás, že někdo takto zneužívá naše jméno.