Bylo vypuštěno do volného letu dalších pět orlů skalních.

V pátek 8.8.2008 byl dnem, kdy bylo vypuštěno do volného letu dalších pět orlů skalních. Pětice orlů se tak přidala k sedmi orlům vypuštěným v letech 2006 (samice Anča, Babka, Cecilka a samec David) a 2007 (samice Filoména, Gabča a Hanka) v rámci projektu „Návrat orla skalního do Moravskoslezských Beskyd“.

Za přítomnosti řady hostů a zástupců medií, po 10 hodině jako první opustil domovskou voliéru samec Jakub (váha před vypuštěním 2990g).

Tento samec je výjimečný tím, že jemu byla den předtím nainstalována formou „baťůžku“ nejen radiová vysílačka, tak jako ostatním čtyřem orlům, ale také vysílačka satelitní.

Jde teprve o čtvrtý druh ptáka v ČR (oba druhy čápů a jeřáb popelavý), který bude sledován pomocí satelitu. Samozřejmě si od toho slibujeme ještě podrobnější informace o pohybu – disperzi orlů skalních po opuštění hnízda- voliéry, kdy jdou to tzv. pohnízdní potulky.

Jako druhý vylétl samec Evžen (2810 g), roční pták, který byl rok po těžkém zranění v rehabilitačním procesu a přítomným předvedl velmi slušný let. Po dalších minutách opustila voliéru bravurním letem samice Kika (4250g). Po poledni pak vylétá další samice Isabela (4410g), nejmladší z mláďat. Jako poslední, po téměř dvou hodinovém váhání na vypouštěcím okně, samec Charlie (3000g).

Všichni orli byli den před vypuštěním, při instalaci vysílaček, podrobně prohlédnuti a bylo konstatováno, že jsou zdraví, vitální, zcela dorostlí a nic nebrání jejich vypuštění do volné přírody.

Instalaci vysílaček jsme skončili ve čtvrtek ve večerních hodinách, při ladění nových vysílaček na rádiu-skaneru jsme také zaměřovali signály všech vypuštěných orlů.

Byli jsme nesmírně potěšeni když jsme ve 21 hodin zachytili velmi zřetelný signál v loňském roce vypuštěné samice Gabči (neměli jsme ji na signálu již delší dobu) a stejně silný signál, ze stejného směru byl vysílán signál z vysílačky samce Evžena.

Mladí orli budou po několik týdnů denně monitorováni a dle potřeby přikrmováni až do úplného osamostatnění.

Text: Petr Orel 

Foto: Bc. Miroslav Bitter, Ing. Hana Hůlová, Petr Sznapka, Jan Kašinský