O nás

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 70/02 v Novém Jičíně vznikla v roce 1980, je pobočným spolkem s vlastní právní subjektivitou. Jsme součástí Českého svazu ochránců přírody, nejpočetnější nevládní organizace v České republice, která sdružuje zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Základní impuls v naší ochranářské činnosti nastal rokem 1992, tedy v době, kdy jsme se profesionalizovali, převzali od státu do majetku a provozování Stanici pro záchranu živočichů v Bartošovicích na Moravě. Toto zařízení slouží od roku 1983 jako nemocnice pro divoká zvířata a bylo vůbec prvním zařízením tohoto charakteru ve střední Evropě.

Intenzivně se také zabýváme ekologickou výchovou a osvětou, v areálu záchranné stanice jsme vybudovali a v květnu 2014 uvedli do provozu nové návštěvnické středisko- Dům přírody Poodří. Dále se zabýváme vybranými druhy kriticky, či silně ohrožených živočichů. V této souvislosti je našim nejznámějším projektem „Návrat orla skalního do České republiky“. Dle fyzických a časových možností realizujeme celou řadu dalších ochranářských aktivit. Nedílnou součástí naší činnosti jsou samozřejmě spolkové aktivity.

 

Základní údaje o organizaci

Adresa

 • ZO ČSOP Nový Jičín – Záchranná stanice a Dům přírody Poodří
 • Bartošovice čp. 146
 • PSČ 742 54

Základní informace

 • Identifikační číslo: 47657901
 • DIČ: CZ 47657901 (nejsme plátci DPH)
 • Komerční banka, a.s. pobočka Nový Jičín, číslo účtu: 43-4305880297/ 0100
 • ID datové schránky: c3kugzh

Výbor organizace

 • Petr Orel – předseda – statutární zástupce
 • Ing. Otakar Závalský – místopředseda
 • Marcela Orlová – hospodářka
 • Ing. Hana Schillerová – členka výboru
 • MUDr. Ludmila Máslová – revizorka