Postřelená orlice byla navrácena do přírody

Ve čtvrtek 10.5.2007 byla zpět do volné přírody vypuštěna samice orla skalního „Anča“, která byla v loňském roce (2. 8.) společně se třemi dalšími mláďaty orla skalního vypuštěná do volné přírody v rámci projektu „Návrat orla skalního do Moravskoslezských Beskyd“.

Samice „Anča“ byla následně, díky systematickému provádění monitoringu těchto ptáků pomocí pozemní radiotelemetrie, nalezena dne 30.11.2007 postřelená na k.ú. Horní Újezd v okrajové části okresu Přerov. Vlivem postřelení došlo k vážnému poškození opeření na pravém křídle, které dočasně vylučovalo život tohoto exempláře ve volné přírodě. Samice byla proto od tohoto data v péči záchranné stanice (na dobrém stavu opeření plně závisí existence každého ptáka). Mechanické poškození pér vyvolalo přirozený proces pelichání, kdy se orlice snažila poškozená péra vyměnit.

V současné době jsou tato poškozená péra nově dorostlá, bohužel při postřelení došlo také k poškození pérových váčků v prstové části pravého křídla a to u dvou letek. Následkem tohoto poškození roste deformovaný osten pér, který je zesláblý a neunese zátěž při letu. Dvě nově dorostlá péra se v místě deformace zlomila. Přesto tento handicap nepovažujeme za natolik závažný, aby nemohla být orlice vrácena do volné přírody.

Po podrobném zvážení všech hledisek jsme rozhodli o jejím vypuštění, jsme toho soudu, že pobyt ve volné přírodě ji pomůže především z psychického hlediska a to může mít celkově pozitivní vliv na její zdravotní stav, navíc bude systematicky její pohyb monitorován. Orlice byla vypuštěna v odpoledních hodinách v Beskydech, let zvládla bravurně a jsme toho soudu, že návrat do volné přírody proběhne bez velkých problémů. Díky nově nainstalované vysílačce jsme ji v „patách“ a denně sledujeme její pohyb, zatím vše zvládá, včetně vichřice a bouřky.

Také ostatní 3 orli vypadají v pořádku, signál z jejich vysílaček pravidelně zachytáváme a můžeme uvést, že David s Babkou nejsou příliš vzdáleni od místa vypuštění, zato Cecilka, která v podstatě celou zimu trávila v blízkosti vypouštěcího zařízení se teď vydala na delší potulky.

Text: Petr Orel

Foto: Jan Kašinský