Postřelení orlice Anči !

Po sérii pozitivních zpráv Vám tentokrát přinášíme aktualitu bohužel neradostnou. 30.11. byl v blízkosti obce Osíčko na Kroměřížsku na základě znepokojivého telemetrického signálu nalezen a následně odchycen jeden z námi vypuštěných orlů skalních, samice Anča.

Anča byla nalezena na zemi v blízkosti obce Osíčko. Na zádech je vidět anténa vysílače.

Na první pohled měla zranění pravého křídla. Po bližším ohledání a vyšetření na veterinární ošetřovně u MVDr. Milana Šturma v Novém Jičíně jsme zjistili ustřelení pěti prstových a tří ručních letek.

Naštěstí došlo "pouze" k ustřelení osmi letek

Z podrobného posouzení zbytků odstřelených per je zřejmé, že se tak stalo po výstřelu brokovou zbraní.

Roztřepená pera jako památka po brocích 

Naštěstí RTG neprokázal žádný brok v těle, a kromě drobného škrábnutí v prstové části pravého křídla neměla orlice žádná další zranění a byla v dobré kondici. I přes svůj handicap mohla něco ulovit, případně se nažrat na námi nalezeném újedišti v blízkosti jednoho z mysliveckých posedů.

Újeď, objevená nedaleko místa nálezu, u mysliveckého posedu 

Postřelená Anča tak skutečně měla ono pověstné štěstí v neštěstí.

Pro přírodu není určitě ztracená, nicméně musí zůstat v péči naší stanice do doby, než přepeří. Nelze však přesně odhadnout reakci organismu a časový úsek, během kterého bude přepeření dokončeno. Doufáme však, že se nám Anču podaří navrátit do Beskyd nejpozději v létě 2007. Nutno přiznat, že jsme ztráty čekali! Všechno zlé je k něčemu dobré a projekt to alespoň pomůže zviditelnit.

Bylo již podáno trestní oznámení na neznámého pachatele a zahájená jednání s funkcionáři ČMMJ. Přejme si tedy brzký návrat Anči zpět do volné přírody a doufejme, že příští aktualita o orlech skalních v Beskydech už bude opět pozitivní.

Text: Petr Orel, Petr Urban 

Foto: Radim Maloušek, Jan Kašinský