Pracovní porada „Návrat orla skalního do ČR“

Dne 1. listopadu 2007 proběhla pracovní porada k dosavadnímu průběhu projektu „Návrat orla skalního do Moravskoslezských Beskyd“ v Záchranné stanici a centru ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě.

Mimo zástupců naší organizace se předmětného jednání zúčastnili zástupci AOPK- SCHKO Beskydy, Štátné ochrany prírody SR, Zoologické zahrady v Ostravě, Lesů ČR, s.p. – Polesí Frenštát p.Radhoštěm, Aktuálně.cz, OMS ČMMJ v Novém Jičíně další přizvaní odborníci participující na realizaci tohoto projektu a to RNDr.Luboš Peške a Ing.Enrico Gombala.

Na předmětném jednání byl podrobně vyhodnocen dosavadní průběh projektu, byla podána informace o disperzi mláďat vypuštěných v roce 2006 i 2007, promítnuty videonahrávky z průběhu projektu v roce 2007. přítomní byli dále seznámeni s dosavadním průběhem zrcadlového projektu probíhajícím v Irsku.

Z bohaté diskuse vyplynulo, že průběh projektu lze bezesporu hodnotit pozitivně, byla navržena a projednána řada kroků, které postaví projekt na ještě vyšší odbornou úroveň.

Na závěr jednání přítomní odborníci posoudili stav rehabilitace orlího samce Evžena. Tento pták v červnu 2007 utrpěl při pádu z hnízda fraktury obou křídel, zranění byla úspěšně operována a od 13.7.2007 probíhá náročná rehabilitace.

Evžen – rehabilitace 25.10.2007

RTG levé křídlo (25.6.2007)

RTG pravé křídlo (25.6.2007)

RTG levé křídlo (13.7.2007)

RTG pravé křídlo (13.7.2007)

Bylo konstatováno, že let je na dobré úrovni a sedm z osmi přítomných odborníků se shodlo na jeho vypuštění do volného letu v nejbližších dnech.

Evžen – rehabilitace 25.10.2007

Evžen – rehabilitace 25.10.2007

Současně bylo konstatováno, že stav opeření neumožní trvalé vypuštění a že půjde o součást jeho intenzivní rehabilitace.

Text: Petr Orel

Foto: Jan Kašinský, Petr Orel

Video: Aktualne.cz