Pracovní porada – Návrat orla skalního do ČR

V úterý 25.listopadu t.r. se v Záchranné stanici v Bartošovicích uskutečnila v pořadí již třetí pracovní porada k projektu „Návrat orla skalního do Moravskoslezských Beskyd“. Cílem a smyslem tohoto jednání bylo zrekapitulovat průběh projektu v daném roce v kontextu s celým obdobím trvání projektu.

Na jednání byli přítomni zástupci všech zainteresovaných organizací a externisté přímo participující na projektu. Za ZOO Ostrava se zúčastnil Ing.Petr Čolas, ředitel, za ŠOP SR pánové Ing.Jano Korňan, Metod Macek a Miloš Majda, za AOPK Správu CHKO Beskydy Mgr.František Jaskula, vedoucí správy a RNDr.Dana Bartošová, zooložka. Za Lesy ČR s.p., Lesní správu Frenštát p.R. revírník Roman Štefek, za Aktuálně.cz Tomáš Netočný, dále pak RNDr. Lubomír Peške, Ing.Enrico Gombala, Bc.Jožko Jurik a samozřejmě zainteresovaní pracovníci a členové ZO ČSOP N.Jičín (Petr Orel, Ing.Otakar Závalský, Jan Kašinský , Radim Maloušek, Radim Wrzyszcz a Martin Bělehrádek). V úvodu porady byl promítnut videofilm o průběhu projektu v letošním roce (Ing.E.Gombala) a dále proběhla prezentace fotografií dokumentující letošní vývoj (P.Orel, Ing.O.Závalský a R.Maloušek) vypouštění a monitoring mláďat.

Ing. J.Korňan seznámil přítomné z výsledky hnízdění orlů skalních v roce 2008 na Slovensku ( tyto nejsou ještě zcela uzavřené, ale z dosavadního zjištění mimo jiné vyplývá, že v tomto roce bylo vyvedeno cca 50 % mláďat oproti roku 2007). Dr.Peške vystoupil se zhodnocením rádio monitoringu a disperze vypuštěných orlů za celé období (2006-2008) a samostatně pak zhodnotil průběh satelitního sledování samce Jakuba vypuštěného 8.8.2008.

Do diskuse se aktivně zapojili všichni přítomní, dosavadní výsledky repatriace orlů skalních byly hodnoceny účastníky porady pozitivně, podrobně prodiskutovány pak byly otázky a úkoly spojené s dalším průběhem projektu.

Ve středu 10.12.08 v 11.oo hodin se uskuteční ve výukovém středisku ZOO Ostrava tisková konference na téma: 3 roky projektu „Návrat orla skalního do Moravskoslezských Beskyd“ za účasti hlavních realizátorů tohoto projektu.

Text: Petr Orel 

Foto: Jan Kašinský