Přesun mláďat do vypouštěcí voliéry

Se čtrnácti denním zpožděním, oproti roku 2006, byla dnes 19.7. přesunuta mláďata orlů skalních do vypouštěcí voliéry v Beskydách. Na tento okamžik jsme velmi netrpělivě čekali, protože je to další velmi důležitý krok před vlastním vypuštěním, ke kterému dojde někdy v polovině měsíce srpna.

Oproti roku 2007 je tady, ale velmi významná změna, společně s mláďaty jde do vypouštěcí voliéry i samice Dina. Učinili jsme tak po komplexním zvážení všech pro a proti a jsme přesvědčeni, že tento krok ještě urychlí správný vývoj mláďat, která se ještě měsíc mohou od „matky“ hodně naučit.

Navíc je evidentní, že vzah samice k mláďatům je velmi úzký. Společně se třemi samicemi „Filoménou“, „Hankou“ a „Gabčou“ šel do voliéry i samec Evžen.

Jak již jsme informovali, tento utrpěl poměrně složité fraktury na obou křídlech a v současné době je ve fázi rehabilitace. Hybnost kloubů se již podařilo obnovit téměř na 100 % a další etapa rehabilitace proběhne právě ve vypouštěcí voliéře, která má rozměry 10x8x4 m a tak skýtá dostatek prostoru pro trénování křídel a malé přelety. Vzhledem ke stavu opeření však určitě nebude vypuštěn v srpnovém termínu.

O tom zda bude vůbec vypuštěn rozhodne přepeřovaní proces a celkový průběh rehabilitace, který podrobně vyhodnotíme. Společně s Dinou budou odvezení zpátky do záchranné stanice, den, či dva před vypuštěním, kdy se vypouštěným samicím budou připevňovat vysílačky a provede se poslední vyšetření a vážení před prvním volným letem.

To bude také jejich poslední přímý kontakt s člověkem. V této fázi již s člověkem do kontaktu vůbec nepřicházejí, krmeni jsou přes kryté krmící otvory a pouze je systematicky monitorováno jejich chování ve voliéře přes pozorovací otvory. Mláďata budou až do vypuštění 24 hod. denně střežena.

Text: Petr Orel 

Foto: Jan Kašinský, F. Apjar