Projekt Návrat orla skalního vstupuje do třetího roku.

ZO Českého svazu ochránců přírody v Novém Jičíně – Záchranná stanice a centrum ekologické výchovy v Bartošovicích ve spolupráci s partnery (Zoologická zahrada Ostrava, Správa CHKO Beskydy, Lesy ČR s.p. Lesní správa Frenštát p.R. a Státní ochrana přírody SR) vstupují do třetího roku realizace projektu „Návrat orla skalního do Moravskoslezských Beskyd“.

V roce 2006 byli v rámci tohoto projektu vypuštěni čtyři orli skalní (tři samice a jeden samec), v roce 2007 to byly tři samice. V současné době jsou všichni tito orli v pořádku a užívají si volnosti, velmi často jsou monitorováni právě v Beskydách a okolí.

Ve čtvrtek 22.5.2008 jsme ze Slovenska přivezli další tři mláďata na vypuštění. Pohlaví zatím není určeno, jde o mláďata ve stáří 12 až 20 dnů. Z hnízd je pracovníky státní ochrany přírody SR vybíráno vždy mladší mládě, které je odsouzeno k zániku (Jde o tzv. vrozený kainismus, starší sourozenec zabije mladšího). Odebírání mláďat z volné přírody tedy nemá na slovenskou populaci žádný negativní vliv.

Čtvrté mládě, určené k vypuštění v Beskydech, zatím zůstalo v péči orlí samice v Záchranné stanici v Zázrivé. Tato adoptivní matka, samice orla skalního trvale handicapovaná následkem postřelení, bude o mládě pečovat až do termínu než budou všechna mláďata převezena do vypouštěcí voliéry v Beskydách (začátek 7/08).

V naší stanici budou mláďata v péči orlí samice Diny, která se stará o mláďata orlů v dosavadním průběhu projektu. Mláďata jsou v dobré kondici a pomalu vyspívají. O jejich dalším vývoji a průběhu projektu vás budeme průběžně informovat.

Text: Petr Orel 

Foto: Enrico Gombala