Smutná zpráva – orel Evžen uhynul, nikdo neví proč.

Orlí samec Evžen (roční samec) byl po třídenním intenzivním dohledávání nalezen uhynulý. Kadaver byl téhož dne převezen na postmortální vyšetření do Státního veterinárního ústavu v Olomouci. Z vyšetření vyplývá, že nebylo zjištěno žádné střelné nebo jiné traumatické poranění, také všechny vnitřní orgány nevykazovaly žádné změny, tak jako kosterní svalovina, klouby i běháky. Ve voleti i v žaludku byly zbytky potravy. Příčina úhynu je tedy neznámá.

Orla jsme našli ve přírodní rezervaci Trojačka, v nepřehledném terénu, ve vysokém bylinném porostu. Místo nálezu je cca 1,5 km vzdušnou čarou vzdáleno od místa vypuštění.
Je to první ztráta orla skalního v rámci realizace projektu „Návrat orla skalního do Moravskoslezských Beskyd“. Se ztrátami jsme samozřejmě počítali a počítáme. Přirozená mortalita je u všech druhů dravců, zvláště mladých ptáků, poměrně vysoká. Přesto nás tato ztráta velmi mrzí, stala se v době kdy jsme již byli rozhodnutí tohoto orla odchytit a vzít zpět do lidské péče. Jeho pohyb v terénu neodpovídal našim představám.

Zbývající čtyři orli ( samice Kika a Isabela, samci Jakub a Charlie ) nám však dělají velkou radost. Jakub se drží poněkud stranou zbývající trojice, pohybuje se do vzdálenosti cca 5 km od místa vypuštění a máme již také několik přesných lokací z jeho satelitního vysílače. Všichni se velmi rychle zdokonalují v letu a začali již i kroužit. Den ode dne se zvyšuje také jejich plachost. Orli vypuštění v rámci projektu v letech 2006 a 2007 vylétnutí mladých ptáků zaregistrovali během několika dnů.

Z místa vypuštění se nám podařilo v posledních dnech několikrát zaměřit signály Davida ( 2006), ten byl i v přímém kontaktu s mláďaty a samice Babku, Cecilku ( obě 2006), Filoménu a Gabču ( obě 2007 ). Nezaznamenali jsme pouze signály Anči a Hanky. Velmi zajímavá jsou také dvě pozorování divokých orlů skalních, kteří jsou zde na potulce ze Slovenska.