Smutná zpráva – orlice Hanka zahynula

Rok 2007 není pro nás, jako řešitele projektu „Návrat orla skalního do Moravskoslezských Beskyd“ nijak lehký a jednoduchý, naopak je ze všech možných hledisek mnohem náročnější než rok předcházející. Bohužel dnes musíme informovat veřejnost o ztrátě orlí samice Hanky, která byla vypuštěna letos 15.srpna společně s dalšími dvěma samicemi. Hanka byla od počátku velmi odvážná a sebevědomá, což dokazovala především útoky na potencionální kořist a také držela poněkud stranou od ostatních dvou samic, Filomény a Gabči.

Orlice Hanka

Tato samice opustila vypouštěcí prostor nezvykle brzy, její signál z vysílačky se nám ztratil 3.9. 07. Trvalo téměř tři týdny než se nám znovu podařilo signál zachytit, 22.9. jsme zaznamenali signál někde z prostoru Starých Hamrů, tedy v lokalitě vzdálené 26 km vzdušnou čarou od místa vypuštění.

Orlice Hanka

Po zachycení signálu z vysílačky jsme ji začali intenzivně dohledávat, ale vzhledem k nepříznivému počasí a díky nepřehlednému terénu se ji, resp. její vysílačku podařilo dohledat až v neděli 30.9. a to ještě shodou velkých náhod.

Vysílačka se nacházela v okrajové části liščí nory, která je situovaná v mladém a velmi hustém smrkovém porostu. V noře byly nalezeny zbytky per z domácí drůbeže a bylo jednoznačně patrné, že jde o aktuálně využívaný liščí příbytek. Žádné zbytky kadaveru orlice ani její peří se nám nepodařilo nalézt. Z posouzení zbytků teflonových pásků pod mikroskopem, pomocí kterých je vysílačka připevněna a které zůstaly na vysílačce, je jednoznačně patrné, že tyto byly přehryznuty šelmou.

Nedošlo tedy k jejich přeřezání nožem nebo odstřihnutí nůžkami. Samozřejmě můžeme jenom spekulovat o tom co se stalo, ale s největší pravděpodobností Hanka doplatila na útok na lišku. Vzhledem k jejímu mládí a lovecké nezkušenosti to jenom stěží mohlo dopadnout jinak. Mohla se také s liškou přetahovat o kořist a doplatit na to, mohla být poraněná a pak se stát její potravou.

Co se skutečně stalo se bohužel již asi nikdy nedovíme. Je to samozřejmě velká ztráta, z etického – lidského pohledu, protože každé mládě nám samozřejmě velmi přiroste k srdci. Nicméně se ztrátami z takovýchto důvodů jsme od počátku počítali, stává se to u divokých orlů, stalo se to také v Irsku, kde probíhá obdobný projekt. V tomto věku jsou mláďata nejzranitelnější a my nejsme takovéto osudy schopni ovlivnit.

Text: Petr Orel 

Foto: Ing. Enrico Gombala