Nový domov pro odchované sýčky obecné a sovy pálené

Velmi úzká ochranářská spolupráce s kolegy na Slovensku pokračuje.

Dokládá to realizace projektu „Posílení populací orla skalního, sýčka

obecného a sovy pálené“ v rámci tzv. „příhraniční spolupráce“.  V

minulých letech nám kolegové pomohli s mláďaty orla skalního, v letošním

roce jsme

Velmi úzká ochranářská spolupráce s kolegy na Slovensku pokračuje. Dokládá to realizace projektu „Posílení populací orla skalního, sýčka obecného a sovy pálené“ v rámci tzv. „příhraniční spolupráce“.  V minulých letech nám kolegové pomohli s mláďaty orla skalního, v letošním roce jsme to mi co dodáváme na slovenskou stranu mláďata a to sýčka obecného a sovy pálené. Nejde jenom o mláďata odchovaná v naší stanici, ale také o odchovy ze ZOO Ostrava, která také na tomto projektu významně participuje. Všechna předávaná mláďata absolvovala u nás na stanici cca 5 týdenní přípravu ve velkých, rozletových voliérách, kde zvládla nejen letové schopnosti, ale také se naučila lovit předkládanou živou potravu, hmyz a drobné zemní hlodavce.

 

Sova pálená

 

 

Mají tak mnohem větší šanci na úspěšné přežití ve volné přírodě.  Kolegové vybrali celkem 10 vhodných lokalit v Žilinském kraji k vypuštění, které opatřili zabezpečenými budkami. Na většině těchto míst historicky tyto druhy hnízdili.  Na všech lokalitách jsme vypouštěli  tzv. „do budky“, tj. že ptáci se na několik hodin umístí přímo do budek rozmístěných v hospodářských budovách, ze kterých se mohou rozhlédnout a vypustí se až ve večerních hodinách. 

 

Sýček

obecný

 

 

Každou lokalitu má na starosti jeden zkušený ochranář-ornitolog a bude ji podrobně monitorovat a v počátku i vypuštěná mláďata přikrmovat. Ostatní podrobnosti z této několikadenní akce můžete shlédnou v přiložené videoreportáži.

 

 

Text: Petr Orel

Foto: Jozef Jurík

Video: Enrico Gombala