Orel křiklavý- takový ornitologický majstrštyk

Letošní ani loňská hnízdní sezóna nebyla u orlů skalních úspěšná, z jakých důvodů budeme informovat později, nicméně v rámci prověřování lokalit s nepravidelným výskytem orlů skalních se nám s kolegou Otakarem Závalským podařil takový ornitologický majstrštyk.

V těchto dnech jsme objevili na severní Moravě hnízdní teritorium orla křiklavého (lat. Aquila pomarina, či také Clanga pomarina) a dohledali také hnízdo s cca 40denním mládětem. Pochvalu a ocenění zaslouží pro nás neznámá paní, od které se nám dostalo zvukové nahrávky ptačího hlasu a konkretizace lokality, kde jej nahrála. Ota správně vyhodnotil amatérskou nahrávku jako možný hlas orla křiklavého, a tak jsme se společně vydali do terénu. Šlo o území, které máme dlouhodobě v centru pozornosti, právě v souvislosti s orly skalními. Hned po příjezdu na lokalitu jsme měli velké štěstí a mohli pozorovat pár koroptví polních s 15 mláďaty, takový radostný pohled jsme již oba dlouho nezažili. Když se nám rodinka schovala v obilí, zahlédli jsme v dáli pohyb dravce nad dozrávajícím obilným lánem a vzápětí jsme mohli sledovat jeho úspěšný lov drobného zemního hlodavce, kterého odnášel v zobáku k hnízdu. To už nám bylo jasné, že jde o samce orla křiklavého a pak už to bylo několik hodin trpělivosti a pohybu v náročném terénu. Během dohledávání hnízda jsme měli možnost pozorovat oba dospělé jedince a byl to pro nás opravdu silný zážitek.
V České republice je známé hnízdění tohoto dravce pouze na opačném konci republiky, ve Slavkovském lese, jde o jeden, resp. dva páry. V minulosti bylo zaznamenáno hnízdění orla křiklavého i na Šumavě. Možné hnízdění na severní Moravě dle našich informací nikdy nebylo doloženo. Poměrně početná hnízdní populace je na Slovensku. Podle české i evropské legislativy jde samozřejmě o chráněný druh. Lokalitu budeme držet v utajení a samozřejmě podnikneme kroky k její ochraně, především pak ve vztahu lesnické činnosti v okolí hnízda.

Petr Orel
Foto: P.Orel