Sýčci hnízdí úspěšně také v letošním roce

V minulém roce jsme zaznamenali malý ochranářský zázrak, alespoň pro

nás, a to když nám v areálu stanice zahnízdili pár sýčků  obecných,

který se utvořil z námi vypuštěných a odchovaných jedinců. V loňském

roce vychovali a úspěšně vyvedli 4 mláďata. V tom letošním, přes velmi

nepříznivé klimatické podmínky

V minulém roce jsme zaznamenali malý ochranářský zázrak, alespoň pro nás, a to když nám v areálu stanice zahnízdili pár sýčků  obecných, který se utvořil z námi vypuštěných a odchovaných jedinců. V loňském roce vychovali a úspěšně vyvedli 4 mláďata. V tom letošním, přes velmi nepříznivé klimatické podmínky, čítala snůška 6 vajíček, což je u tohoto druhu sovičky horní hranice možného. Samice v hodně  studeném květnu  jen s obtížemi zahřívala všechna vajíčka, nicméně podařilo se ji to a v prvních červnových dnech se vylíhla mláďata ze všech vajíček. 

 

Mláďata 7.6.2013 (První fotografie)

 

Mláďata 24.6.2013

 

Mláďata 1.7.2013

 

Před budkou-hnízdním otvorem je pořád živo

 

Samec přináší mláďatům myšku 

 

Všechna mláďata jsou v pořádku, v minulém týdnu již začala opouštět hnízdní budku a pomalu se vydávat  na zkušenou do okolí, ale na večer, či k ránu je vždy 3-5 mláďat zpět, někteří zůstávají v přístřešku kde máme uskladněné řezivo.  V předmětné hnízdní budce máme instalovanou  infra kameru a dění v ní trvale  sleduje, monitoring  hnízdění opět přináší řadu cenných informací o tomto druhu i potvrzení toho, že sýčci jsou v období hnízdění a při tomto počtu mláďat, velmi aktivní přes celý den.

 

Dvě mláďata na jedné ze svých prvních vycházek

 

Mládě loudí po jednom z rodičů potravu

 

Bohužel další pár, či páry se nám dohledat zatím ani v letošním roce nepodařilo. Mláďata od našich chovných párů budeme opět, po několikatýdenní přípravě, vypouštět na vhodných lokalitách v CHKO Poodří a část jich půjde na vypuštění také na Slovensko. V rámci projektu ochrany biodiverzity v příhraniční spolupráci ČR-SR. Hlavním našim partnerem v případě tohoto záměru bude Záchranná stanice a ekocentrum v Zázrivé.

 

Text: Petr Orel

Foto: Petr Orel, Jan Kašinský, ZO ČSOP Nový Jičín