Tisící letošní pacient

Dne 9.8. jsme přijali poštolku obecnou a tím jsme dosáhli 1000 přijatých zvířat od počátku roku. Poštolka je zároveň nejčastěji přijímaným živočichem a druh nejčastěji popálený el. proudem. Právě v srpnu vrcholí nejrizikovější období. Jde o období, kdy se nahromadí nejvíce faktorů. Vylétnou mláďata, takže se celkový počet ptáků v krajině zvýší, sklízí se pole a poštolky si začnou ve zvýšené míře vybírat sloupy vysokého napětí, jako pozorovatelny při lovu na otevřených sklizených polích a pokud popálený pták spadne na zem, může být na holém poli snadno nalezen. Ve vzrostlém obilí ho nikdo nenajde. Výsledkem je nárůst počtu popálených ptáků 5x až 6x, ve srovnání se zimním obdobím. Jak někdy vypadá poštolka po zásahu el. proudem, můžete vidět na přiloženém obrázku.