Srdce s láskou darované

V pátek 2. 12. nám děti z 2. ročníku ZŠ Bartošovice předaly, jako projev uznání, vlastnoručně vyrobené Srdce s láskou darované.
Jde o soutěž vyhlášenou časopisem AGE (Viz ZDE ), určenou pro mateřské a základní školy, školní družiny a další dětské kolektivy.
Srdce převzal osobně předseda organizace, senátor pan Petr Orel. Předání děti doprovodily i písničkou.
Po předání absolvovaly komentovanou prohlídku expozic Domu přírody Poodří a venkovní expozice živých zvířat.