Půlroční statistika

Za prvních 6 měsíců letošního roku jsme přijali celkem 845 živočichů. Ve srovnání s předchozími lety jde o pokračování dlouhodobého trendu zvyšování počtu přijatých zvířat. Počet přijatých zvířat v prvním pololetí:
2013 – 616 ex.,
2014 – 709,
2015 – 701 ex.,
2016 – 729,
2017 – 664,
2018 – 845.
Meziročně může dojít ke kolísání, resp. snížení počtu, ale dlouhodobý trend je zřetelný. Zajímavosti letošního roku, je nápadný úbytek počtu přijatých mláďat našich nejhojnějších sov – puštíka obecného a kalouse ušatého a naopak u poštolek obecných je počet mláďat dvojnásobný ve srovnání s loňskem, avšak zde jde spíše o návrat k trendu minulých let.

Srovnání počtu přijatých mláďat v prvním pololetí posledních pěti let:
2014 2015 2016 2017 2018

Kalous ušatý              5        17     11       14     3

Puštík obecný           10      11      11        7      3

Poštolka obecná       46     66     47      25     51

Stále se rovněž zvyšuje počet přijatých zajíců:
2014 – 33,
2015 – 27,
2016 – 49
2017 – 50,
2018 – 59
Z toho jsou kolem 80% mláďata nalezena ve městech. Často bohužel zbytečně odebraná nebo mláďata chycená volně se pohybujícími kočkami a psy.😟