„Areál Koryta – obnova biotopů extenzivního ovocného sadu“

Vyhlašujeme tímto Veřejnou zakázku na projekt „Areál Koryta – obnova biotopů extenzivního ovocného sadu“. Předmětem projektu je obnova extenzivního ovocného sadu a jeho společenstev na ploše 2 ha, areál bývalého vojenského objektu – stáčírny pohonných hmot ve střední části CHKO Poodří, katastrální území Bartošovice. Podrobnosti pro zájemce viz Zadávací dokumentace a další přílohy.

Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Krycí list
Obchodní podmínky
Podrobný rozpočet

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.