Broukoviště

V rámci sobotní brigády naší ochranářské organizace v areálu „Koryta“ jsme vybudovali další prvek pro podporu biodiverzity a to poměrně rozsáhlé broukoviště. Smyslem broukoviště je poskytnout chráněný prostor organismům, jejichž život se určitým způsobem váže nebo závisí na odumřelém, tlejícím a trouchnivějícím dřevu. Dalo nám to fyzicky hodně zabrat, ale dílo se podařilo   😉

„Tento projekt vznikl za podpory Nadačního Fondu Hyundai a Nadace OSF.“