Budka pro poštolky

Jedním ze zásadních důvodů proč se ze zemědělské krajiny výrazně vytratila poštolka obecná je bezesporu nedostatek hnízdních možností. Různé druhy budek vyvěšených v minulých desetiletích již dosloužily a tak je znovu potřeba se této ochranářské práci intenzivně věnovat. V minulosti jsme vyvěsili přes stovku dřevěných, ale i plastových budek pro poštolky obecné. V současné době se nám bohužel nedostává potřebný časový prostor a nemáme na tyto aktivity ani peníze. Včera jsme si udělali ochranářskou radost a vyvěsili jednu budku pro tohoto našeho nejhojnějšího dravce na Vítkovské vrchovině, kde je bezesporu velmi vhodný biotop (poměrně velké zastoupení luk a především pastvin), ale také právě zásadní nedostatek umělých, či přirozených hnízdních možností pro tento druh.
O využití této budky poštolkami budeme informovat.