Děkujeme za finanční podporu ze strany Moravskoslezského kraje

Tak jako předchozí roky, resp. od doby vzniku novodobých krajů v ČR, je naši stanici v Bartošovicích poskytována ze strany krajské samosprávy Moravskoslezského kraje velmi výrazná finanční podpora na provoz tohoto zařízení. Celkem 700.000,- Kč na rok 2016, které nám v minulém měsíci krajští zastupitelé schválili je největším příspěvkem od samosprávy, který dostáváme. Jsme za něj samozřejmě velmi vděčni, je pro nás přímo životně důležitý. V roce 2015 jsme z území MSK přijali 1463 exemplářů volně žijících zvířat do péče, dalších 207 živočichů z jiných krajů, kde máme také územní působnost. Bez finanční podpory samospráv obcí, měst a krajů se neobejdeme. Z hlediska zajištění finančních prostředků na provoz záchranné stanice se dlouhodobě snažíme, aby tyto náklady byly kryty z 1/3 právě samosprávami, z druhé třetiny státem, což se nám úplně nedaří a zbývající třetina je na nás, resp. na naší úspěšnosti při jednání s dalšími donátory, dárci, nebo se jedná o příjmy z vlastních hospodářských aktivit.

Petr Orel