Dohoda o spolupráci při ochraně orla skalního!

V těchto dnech byla podepsána Dohoda o spolupráci při zachování druhové rozmanitosti uzavřená mezi Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. a naší ochranářskou organizací!
Dohoda o spolupráci v oblasti biodiverzity je sepsána v obecné rovině, nicméně prioritou je bezesporu ochrana a péče o stávající populaci orla skalního v podhůří Nízkého Jeseníku. Téměř deset již trvá naše velmi dobrá, neformální spolupráce s lesníky VLS s.p. – Divize Lipník nad Bečvou. Vojenské prostory jsou z hlediska ochrany přírody bezesporu nesmírně cenné a důležité, civilizační tlak na tato území je o poznání menší než na jiné části naší krajiny, velkoplošná chráněná území přitom nevyjímaje.
Velmi si ceníme této dohody a jsme přesvědčeni, že úzká spolupráce a propojení zájmů ochrany přírody a lesníků je nesmírně důležité, jedině touto cestou je možné dosáhnout pozitivních výsledků při ochraně přírody, která je bezesporu v celospolečenském zájmu.