Hektický červenec!

Tak jako každoročně je měsíc červenec z hlediska příjmů pacientů do naší záchranné stanice ten vůbec nejvytíženější. Za jediný měsíc je to 300 jedinců, většinou mláďat, které předčasně opustili hnízdo a skončili na nebezpečných místech nebo jsou zesláblá, či zraněná. Děkujeme všem, kteří s námi konzultuji nutnost odběru mláďat z přírody. V 90% u nalezených mláďat není nutná péče v záchranné stanici. U ptačích mláďat většinou postačí přenesení na bezpečné místo a rodiče se o ně dále postarají. Tak jako neumí děti hned chodit, běhat, tak v případě ptačích mláďat také nějakou dobu trvá než zvládnou let, či opatřování si potravy. Mláďata nelze „sbírat jako houby v lese“. Mimo mláďat jsou důvodem příjmů různé traumatické úrazy, nejčastěji v tomto období jde o zranění dopravou, či úrazy na sloupech VN nebo také nárazy do elektrického vedení- do vodičů. Bohužel jeden tragický případ v této souvislosti máme z tohoto týdne,  šlo o dospělého samec orla mořského nalezeného na k.ú. Dětmarovice. Nálezci kontaktovali místní myslivce a ti následně nás. Orel měl rozsáhlý hematom v hrudní oblasti, v době nálezu již „obsazený“ tisíci vajíček masařek a evidentně utrpěl i úraz hlavy. Rentgenovým snímkem jsme vyloučili fraktury končetin a případné postřelení. Přes veškerou veterinární péči, nasazení antibiotik apod., po dvou dnech orel uhynul, ukázalo se, že měl vážné zranění vnitřních orgánů, neslučitelné s životem a zřejmě i krvácení v dutině lebeční. Příroda si tak opět vybrala svou daň, daň za „zadrátovanou“ krajinu, která v případě Dětmarovic je přímo „ukázková“. Vůbec se nelze divit tomu, že ptáci v případě nepříznivého počasí vodiče přehlédnou a narazí do něj, což má často zcela fatální následky, tako jako v tomto případě. Tento je to o to smutnější, že tento exemplář v dané oblasti také dlouhodobě úspěšně hnízdil.