Hnízdění sýčků v areálu záchranné stanice

Tak jako v předchozích letech iv tom letošním zahnízdil pár s obecnými  v budce umístěné v dřevěném seníku
v areálu Záchranné stanice v  Bartošovicích. Předmětný pár měl čtyřkusovou snůšku a v současné době již  pečuje
o čtyři mláďata. Velmi zajímavé je, že jsme zaznamenali výměnu samice  u tohoto páru. Jde totiž o samici narozenou
v roce 2014 nebo 2015, která má  nainstalovanou vysílačku, která již není funkční. To jsou léta, kdy jsme  vypouštěli
několik námi odchovaných mláďat s konvenčními vysílači a  monitorovali jejich pohyb po dobu 3-5 měsíců.
Zatím se nám nepodařilo  „přečíst“, bude na krátkou chvíli bezpečně odchycena až v těchto dnech,  čekali jsme až
mláďata trochu odrostou. Je to už druhá námi zaznamenaná  výměna u tohoto páru od roku 2012, kdy poprvé
v areálu záchranné stanice  zahnízdili. Svědčí to o poměrně velké mortalitě u tohoto druhu, ale také o  tom, že námi
nově založená populace reintrodukcí odchovaných jedinců v  lidské péči je životaschopná. Jako potrava byl zjištěn
hryzec, ale také  poměrně odrostlé mládě potkana, což dokumentuje dobrou loveckou výkonnost.
Petr Orel
Foto: Jan Kašinský a archiv ZO ČSOP Nový Jičín-Bartošovice